Zpět 10/02/2013

Na zasedání zastupitelstva byla prezentace a diskuze s ředitelem eCENTRE, dále se jednalo o společnosti EKOVA ELECTRIC, bytové koncepci i změnách v městské hromadné dopravě.

Poprvé v tomto roce usedli 30. ledna do lavic velkého zasedacího sálu Nové radnice ostravští zastupitelé. Ještě než primátor Petr Kajnar (ČSSD) přistoupil k prvnímu projednávanému bodu programu, ohlásil rezignaci v zastupitelstvu Karla Sládečka (hnutí Ostravak), který vstoupil do Strany práv občanů Zemanovci. Za naše hnutí Ostravak mu přejeme úspěch v této straně s celorepublikovou působnosti, rovněž mu přejeme, aby se mu naplnily sledované cíle ve vrcholové politice.  

Prezentace Systému sdružených nákupů vyvolala vzrušenou debatu

Projekt sdružených nákupů pro statutární město Ostrava prezentoval zastupitelstvu ředitel společnosti eCENTRE Vítězslav Grygar. „Jsou to právě tři roky, co město systém využívá. Elektronické aukce přinášejí nejen znatelné úspory, ale také možnost manažerského řízení nákupů, které provádí Ostrava a její organizace. Těch je zapojeno už 186,“ řekl Grygar. Jeho nadšení a pohled na skutečný přínos však nesdílí všichni. Mezi diskutujícími zastupiteli zazněly kritické názory. Ne vždy musí být takto nakupované služby v požadované kvalitě, nebo že je odměna pro provozovatele projektu počítána nikoli z úspor, ale z celkového objemu nákupů. Také způsob, jakým jsou organizace do využívání systému nuceny, je velice diskutabilní. Zazněla silná kritika za nevydařený nákup elektrické energie, na kterém ve výsledku město ztratí spoustu peněz. Velmi diskutabilní otázkou je také, zda náklady spojené se správou při nákupu drobných položek prostřednictvím eCENTRE jsou adekvátní v poměru k dosažené úspoře. Rovněž se často objevují pochybností o věrohodností vykazovaných úspor. Od uživatelů tohoto systému se ozývají hlasy, že pracovníky eCENTRE uváděné referenční ceny u soutěžených položek nejsou korektní, tzn. že jsou vyšší než současné nákupní ceny. Silně nedůvěryhodně a úsměvně působilo prohlášení pana ředitele Grygara, že jeho hlavní motivací není vydělat peníze, ale že chce vyhrát sazku – to je vidět paní vedoucí legislativního a právního odboru v plavkách.

 

Zastupitelé neodsouhlasili vstup strategického partnera do akciové společnosti EKOVA ELECTRIC

Radě města, představenstvu a dozorčímu orgánu Dopravního podniku Ostrava byl konsorciem ŠKODA TRANSPORTATION  a KOS (Krnovské Opravny a Strojírny) předložen návrh na vstup do společnosti EKOVA ELECTRIC. Konsorcium projevilo zájem o 66 % akcií Ekovy. Primátor Petr Kajnar (ČSSD) uvedl, že se radní shodli na ukončení vyjednávání o nabídce do konce ledna a rada vyslovila nesouhlas s prodejem akcií za nabízenou částku. Tentýž den však přišla další nabídka k jednání. „Žádné konkrétní informace nepadly, ale konsorcium ŠKODA TRANSPORTATION a KOS projevilo vůli nabídku upravit,“ řekl P. Kajnar. Zastupitelé svým hlasováním neodsouhlasili prodej akcií za nabízenou částku a zároveň přijali návrh, aby město pokračovalo ve vyjednávání. Současně se začíná nahlas uvažovat o zpětném převodu EKOVY ELETRIC do mateřské společnosti Dopravní podnik Ostrava. Potvrzují se tak obavy klubu hnutí Ostravak, že celý záměr byl nedomyšlený a zcela amatérský. Vynořují se také otázky, jak je možné, že původní hodnota EKOVY ELETRIC během roku klesla s cca 500 mil. Kč na cca 230 mil. Kč. V této souvislosti se hovoří i o podání trestního oznámení. Na celé této akci je rovněž podivné, že bývalým spolumajitelem firmy KOS je v loňském roce nově dosazený ředitel Dopravního podniku Ostrava.

 

Revitalizace přednádražního prostoru ve Svinově by měla být ukončena v květnu

Dlouho očekávané zprovoznění všech silničních pruhů pro automobilovou dopravu na Svinovských mostech se uskutečnilo 21. prosince loňského roku. Od té doby je stavba ve zkušebním provozu, během kterého budou odstraněny či dokončeny potřebné práce, nedodělky a opravy drobného charakteru. Termín kolaudace se předpokládá na přelom března a dubna roku 2013.

 

Koncepce bydlení byla z jednání stažena

Na schválení materiálu Koncepce bydlení SMO – Bytová politika statutárního města Ostrava na úrovni magistrátu včetně jednotlivých městských obvodů a rozboru financování se zastupitelé nedohodli a celá diskuze byla ukončena návrhem náměstka Jiřího Hrabiny (ČSSD) na stažení materiálu. To bylo odhlasováno.

„Zjistili jsme, že bytová politika jednotlivých městských obvodů se velmi liší, každopádně všechny mají zájem na koncepčním přístupu k bytovému fondu. Domluvili jsme se se starosty, že vytvoří a povedou finanční fondy, do kterých budou přispívat minimálně pět procent z prodeje domů a vybraného nájemného,“ řekl Hrabina. V plénu panovala obecná shoda na přijetí koncepčního materiálu v oblasti bydlení, nicméně předložený materiál  vyvolal víc otazníků než odpovědí.  Například není správné řešení, aby do fondů přispívaly jen ty městské obvody, které byty mají. Všechny městské obvody by se měly na jeho plnění podílet. Zazněl také názor, že v předložené koncepci chybí vůle budovat byty pro mladé rodiny a seniory, navíc vzniká rozpor se statutem v otázce podílů z výnosů při prodeji městského majetku. To připustil i vedoucí majetkového odboru magistrátu Josef Kavala.

 

I přes velké dohady vzali zastupitelé na vědomí chystané změny v MHD

Od 3. března chystá Dopravní podnik Ostrava změny v tramvajové a autobusové přepravě.  Zastupitelstvu předložil rozsah úprav náměstek primátora Tomáš Sucharda (ČSSD).

„Naše město deklaruje snahu o rozvoj vysokého školství, a přesto se chystá zrušení autobusové linky číslo 20, která funguje už třicet let a je využívána z devadesáti procent studenty VŠB-TU Ostrava, kteří jí cestují do učeben v centru města a zpět,“ uvedl Petr Jančík (hnutí Ostravak). Na jeho otázku, kolik se ušetří zrušením této linky, mu nebyl schopen pan náměstek Sucharda přesně odpovědět. Odhadl, že to může být 300 tis. Kč. Potvrzují se tak dřívější obavy zastupitelů hnutí Ostravak, že peníze vynaložené na nic neřešící akci SMOG (přes 20 mil.Kč), dnes Dopravnímu podniku Ostrava chybí. 

 

Sdílejte článek