Zpět 19/02/2019

MUZEUM PŘEDSTAVUJE VÝBUŠNOU HISTORII MORAVY A SLEZSKA.

zdroj:www.ostrava.cz Návštěvníci, kteří nasměřují své kroky do Ostravského muzea, mají jedinečnou možnost seznámit se s výbušnou historií a poznat geologickou historii Moravy a Slezska. Žhavá láva, krátery a četné sopky u nás totiž nebývaly žádnou raritou.  

Je těžké uvěřit, že i na naši na pohled klidnou krajinu se kdysi vylévala žhavá láva, krátery četných sopek vyvrhovaly sopečné pumy, mračna ohnivého popela a z úbočí se valily smrtící bahnotoky. Přesto tomu tak bylo, a to v době dokonce geologicky „nedávné“, během třetihor a čtvrtohor. Četné důkazy v podobě vulkanických hornin z našeho území i ze světa svědčí o tom, že naše Země je stále živým a dynamickým tělesem. 
I Ostravské muzeum má ve svých sbírkách geologické exponáty sopečné činnosti a Ostravě je věnována samostatná část výstavy. Část Slezské Ostravy leží na produktech vulkanismu – nejznámější je jaklovecký bazalt (čedič) a od něj odvozený název Bazaly. Výstava je doplněna o interaktivní prvky pro mládež i pro širokou veřejnost. Výstava potrvá do 3. března.

 

Sdílejte článek