Zpět 10/05/2018

Modernizace Výškovické ulice v Ostravě a přilehlých mostů

Moravskoslezský kraj připravil jednu z největších letošních dopravních staveb v regionu. Začala rozsáhlá modernizace Výškovické ulice v Ostravě a přilehlých mostů. Náročná a složitá stavba si vyžádá nejen velkou trpělivost řidičů a cestujících, ale i pochopení občanů, kteří bydlí v této lokalitě.

Začala další velká dopravní rekonstrukce, kterou připravil Moravskoslezský kraj. Dotkne se především obyvatel Zábřehu a Výškovic. Od 9. května do dubna 2019 jsou uzavřeny západní mosty ve Výškovické ulici přes Rudnou. Do Výškovic tudy řidiči neprojedou, v opačném směru budou v provozu tzv. východní mosty, kde se auta budou míjet s protijedoucími vozidly MHD. 

Náklady na rekonstrukci mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) dosáhnou zhruba 328 milionů korun bez DPH. Na stavbě se kromě Moravskoslezského kraje výrazně podílí i statutární město Ostrava. Většina nákladů ale bude hrazena z evropských fondů.

Po skončení stavby povede zrekonstruovaný, téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice (III/4787) po šesti nových mostech namísto dnešních čtyř, které jsou ve špatném technickém stavu, a proto musí být zdemolovány. Dva nové mosty budou sloužit cyklistům jako samostatná cyklostezka. Stavět se bude ve dvou etapách.

První fáze výstavby začala v březnu a potrvá do konce letošního roku.

V této etapě budou zdemolovány staré západní mosty (směrem k Ostravě-Porubě) a postaveny nové. Tramvajová doprava povede po východním mostě, obousměrně po jedné koleji. Individuální automobilová doprava bude v této fázi stavby zachována v jednom pruhu ve směru na Ostravu-Zábřeh. Druhý pruh bude vyhrazen pro Integrovaný záchranný systém a městskou hromadnou dopravu.
V době demoličních prací, během dvou víkendů v červnu, kdy je hustota provozu menší, budou muset řidiči počítat se zúžením provozu do jednoho jízdního pruhu Rudné ulice pod Výškovickými mosty a jeho převedením do protisměru. Na některých místech, kterými budou auta projíždět, bude také zúžená vozovka. Snášeny k zemi budou ve dnech od 16. do 18. června. Pracovat se bude i v noci od pátečního večera do pondělního rána. Od 22. do 24. června se pak bude demontovat střední pole mostu nad Polaneckou spojkou, což přinese i dvě krátkodobé noční výluky na železniční trati. Správa železniční dopravní cesty zároveň v této lokalitě připravuje stavbu nové vlakové zastávky Ostrava Zábřeh.

Druhá fáze rekonstrukce Výškovické ulice a přilehlých mostů začne příští rok na jaře, a to demolicí východních mostů. O dopravních omezeních souvisejících s touto etapou projektu bude veřejnost informována v dostatečném časovém předstihu.

 

Sdílejte článek