Zpět 05/03/2018

MNO získá moderní operační sály

Městská nemocnice Ostrava získá do pěti let moderní operační sály, které budou soustředěny do jedné budovy. Podle náměstka primátora Michala Mariánka sály začnou sloužit pacientům v roce 2023. Náklady na výstavbu a vybavení budovy Centrálních operačních sálů dosáhnou částky 746 milionů korun.    

Operační sály v Městské nemocnici Ostrava jsou rozmístěny v několika budovách. „V areálu nemocnice postavíme centrální operační sály. V jedné budově na jednom patře budou soustředěny operační sály a v dalších patrech obory, které na operace navazují, jako jsou dospávací lůžka, JIP, ARO, centrální sterilizace, laboratoře a vrchní část bude sloužit ortopedii,“ uvedl náměstek primátora Michal Mariánek. Operační sály budou kvalitnější, prostornější, lépe osvětlené a se špičkovou vzduchotechnikou.

„Jedná se o historicky největší stavbu naší nemocnice. Odhadované náklady na novou budovu včetně zdravotnické techniky činí 746 milionů korun. Pro potřebu naší městské nemocnice jsme vytvořili fond, z kterého hradíme rekonstrukce a nové stavby. V současné době ve fondu máme 470 milionů korun a každým rokem do něj z rozpočtu míří výrazná částka. Předpokládám protož, že budovu Centrálních operačních sálů postavíme za vlastní prostředku a nebudeme si půjčovat v bance. Nicméně finance Ostravy jsou v tak dobré kondici, že máme výhodné možnosti úvěrování, takže kdybychom neměli celou částku našetřenou, můžeme nějakou menší část zaúvěrovat,“ konstatoval náměstek Michal Mariánek.

V současné době město nechalo zpracovat studii proveditelnosti Centrálních operačních sálů, bude následovat pořízení potřebné dokumentace, výběrové zřízení na zhotovitele a výstavba by měla začít v roce 2021 tak, aby operační sály byly v provozu o dva roky později. Výstavba neovlivní provoz nemocnice. Jedinou drobnou komplikací by byl zhoršený příjezd k porodnickému oddělení, a to se vyřeší zprovozněním komunikace kolem jedné ze stávajících budov, aby sanitky a návštěvníci nemuseli jezdit přes staveniště.   

 

Sdílejte článek