Zpět 27/01/2021

Mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 proběhne mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba.  

Na programu jsou níže uvedené body:

Zahájení

Diskuze občanů

Materiál č. 1 – Prodej nemovitých věcí v k. ú. Poruba, obec Ostrava

Přínos č. 1- Uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o koupi nemovité věci a o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2020/17/469 ze dne 8. 6. 2020 a dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o koupi nemovité věci č. 220/17/470 ze dne 8. 6. 2020

Přínos č. 2 – Pověření Kontrolního výboru ZMOb Poruba k plnění úkolu

Diskuze členů Zastupitelstva MOb Poruba

Závěr

Aktuálně je na stránkách obvodu zveřejněn pro veřejnost pouze materiál č. 1. Ostatní podklady, přínos č. 1 a č. 2 nikoli. Proč tomu je však netušíme.

https://poruba.ostrava.cz/…/zastupite…/14zmob/index.html

 

 

Sdílejte článek