Zpět 20/07/2012

Mimořádné dotace v oblasti sportu, sociální péče a kultury !!!

Nezapomeňte si zažádat o dotaci na podporu své činnosti v oblasti sportu, kultury a sociální péče. Zastupitelé města Ostravy projednávali Zásady pro poskytnutí mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her. Dotace je určená pro sportovní kluby, sdružení působící v oblasti kultury a sociální péče.V grantovém systému je 100mil. Kč. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 31.7.2012. Rozhodující je datum razítka pošty, podatelny. O poskytnutí dotací bude zastupitelstvo města rozhodovat s největší pravděpodobností na svém zářijovém zasedání.

DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE PŘIPRAVOVÁNO PRO BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ OKRUHY:

V oblasti Tělovýchova a sport jsou vyhlášeny 3 okruhy:
1. Sportovní infrastruktura
2. Sportovní a tělovýchovná činnost
3. Sportovní a zájmová činnost školských zařízení zájmového vzdělávání

V oblasti Sociální péče jsou vyhlášeny 4 okruhy:
1. Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením
2. Projekty zaměřené na řešení mimořádných a odstranění havarijních situací v zařízeních sociálních služeb
3. Zlepšování životních podmínek pro klienty pobytových sociálních služeb příspěvkových organizací SMO
4. Finanční podpora k zajištění pilotního programu „Sociální inkluze Ostrava“ v letech 2012 – 2013

V oblasti Kultura je vyhlášeno 7 okruhů:
1. Hudební a scénické umění
2. Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti
3. Výtvarné umění a architektura, včetně ediční činnosti a výtvarných výstav
4. Audiovizuální umění
5. Kulturně vzdělávací činnost (např. výstavy, expozice, knihovnictví)
6. Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů
7. Modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury (jen pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je SMO)

Nenechte se odradit prázdninovým termínem a podejte včas žádost o podporu své zájmové činnosti.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách města www.ostrava.cz nebo v příloze tohoto článku, kde jsou uvedeni konkrétní pracovníci, kteří zpracovávají jednotlivé žádosti.

Sdílejte článek