Zpět 09/06/2020

Městský obvod Slezská Ostrava získal titul Obec přátelská seniorům

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR každoročně vyhlašuje soutěž Obec přátelská seniorům. V kategorii obcí od deseti tisíc do padesát tisíc obyvatel zvítězila Slezská Ostrava a získala dotaci ve výši 1,5 milionů korun na realizaci dalších aktivit na podporu lepšího života seniorů.    

První místo v soutěži potvrzuje, že Městský obvod Slezská Ostrava odvádí dobrou práci ve vztahu k jeho seniorům a je motivací k dalšímu pokračování. Ministerstvo ocenilo aktivity, kterou dlouhodobě dělá pro zlepšení života jejich seniorů. Snaží se vytvářet podmínky pro posílení sociálních kontaktů a začleňovat seniory do společenského života. Pro zajištění bezpečnosti seniorů spolupracuje s městskou policií při realizaci bezpečnostních řetízků a panoramatických kukátek v domácnostech a při realizaci preventivních programů. 

V městském obvodu Slezská Ostrava žije zhruba 3850 seniorů nad 65 let, což je 18,7 % z celkového počtu jejich obyvatel. Proto obvod klade důraz na proseniorské aktivity, a to jak v oblasti zajištění potřebných sociálních služeb (domy s pečovatelskou službou, komunitní domy pro seniory), tak i v oblasti nabídky volnočasových aktivit. 

Z aktivit, které zajišťuje městský obvod se jedná například o senior taxi, kdy v loňském roce tuto službu využívalo 432 seniorů, setkání s jubilanty na společenském odpoledni se zábavným programem a občerstvením, gratulace jubilantům nad 90 let v jejich domácnostech, ples pro seniory, taneční odpoledne, počítačové kurzy, výtvarné dílny či cvičení. Obvod dále podporuje činnost šesti klubů důchodců a různé další zájmové činnosti. Snaží se nabízet seniorům aktivity, které jim pomáhají, dle jejich vlastního uvážení, smysluplně trávit volný čas. Dalším viditelným důkazem aktivizace seniorů jsou zájezdy, které pro ně pořádá. V předchozích letech se tak senioři měli možnost zúčastnit pobytů na Slovensku, v Itálii, Chorvatsku a Bulharsku. Letošní zájezd do Turecka byl z důvodu koronavirové epidemie zrušen, nicméně městský obvod předpokládá jeho organizaci v příštím roce. Organizuje rovněž zájezdy v rámci České republiky, senioři navštívili například Macochu, Čejkovice, Zaječí a letos v září plánuje návštěvu Prahy, tu tedy vede cesta, kdy senioři nesedí doma, ale aktivně žijí, potkávají se a mají společné zážitky. 

Mezi cíle Městského obvodu Slezská Ostrava v oblasti zlepšení podmínek života seniorů patří například podpora bezbariérové úpravy vstupů do veškerých objektů, zlepšení stavu chodníků, bytová výstavba pro seniory, zlepšení návaznosti spojů MHD, zapojení seniorů do společenských akcí, zajištění vzdělávacích přednášek se zaměřením na bezpečnost, finanční gramotnost, podpora navýšení kapacity terénní pečovatelské služby a odlehčovací služby, rozvoz obědů nebo rozšíření nabídky cvičebních programů pro seniory. Účelem je zapojení nejen skupiny seniorů již dnes se aktivně podílejících na životě v městském obvodu Slezská Ostrava, ale i oslovení a zapojení seniorů, kteří jsou mnohdy i bez rodinných kontaktů a jsou tak více ohroženi sociální exkluzí.

Na 2. místě v této kategorii se umístil Ostrov z Karlovarského kraje a na 3. místě městská část Praha 22.

 

Sdílejte článek