Zpět 19/05/2016

MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PROBLEMATICKÝ DŮM NA SOKOLSKÉ TŘÍDĚ DO PÉČE NECHCE

V rámci desátého zasedání projednali 14. dubna 2016 zastupitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz necelých třicet bodů programu. Bez dlouhých průtahů přijali rozhodnutí o domu s problematickými nájemníky na Sokolské třídě a schválili podání žádosti o spolufinancování rekonstrukce chodníků na ulici Hornopolní.

Statutární město Ostrava chtělo obvodu svěřit budovu, kterou spravuje Centrum sociálních služeb

Na základě opakujícího se narušování občanského soužití, které dlouhodobě obtěžuje osoby pohybující se v okolí domu Sokolská třída 62, vstoupil městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz do jednání se statutárním městem Ostrava. To je vlastníkem budovy, od prosince 2011 propůjčené Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Centrum v domě provozuje 43 bytů, obsazeno je 35, celkem 156 osobami, z toho 91 dětmi. Město provedlo rekonstrukce, částečně dotované ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj s udržitelností 20 let.

„Stížnosti občanů na chování obyvatel zmíněného domu jsme několikrát diskutovali s městem. Vyžádali jsme si jeho stanovisko, město nám nabídlo možnost nechat si ho svěřit do péče a situaci řešit. Po zvážení všech ekonomických dopadů a dalších skutečností navrhujeme nesouhlasné stanovisko se svěřením. Ale protože situaci vnímáme jako problémovou, dále s příslušnými náměstky města jednáme,“ řekla starostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak). Zastupitelé odhlasovali, že o svěření domu na Sokolské třídě nemá městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zájem.

Opravy chodníků na ulici Hornopolní by mohly být financovány z evropských fondů

Zastupitelé svým hlasováním odsouhlasili podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek na ulici Hornopolní.

Projekt je rozdělen do sedmi úseků, žádost se týká rekonstrukce 2 zastávek MHD, 1 přechodu a 1 místa přecházení (s termínem realizace v roce 2017), rekonstrukce 1 středového ostrůvku a 5 míst pro přecházení (s termínem realizace v roce 2016) a rekonstrukce 2 zastávek MHD a 1 středového ostrůvku se 2 přechody (s termínem realizace v roce 2018).

Celkové náklady zmíněných oprav jsou stanoveny na 9 312 tis. korun, z toho by 6 446 tis. korun mohla pokrýt dotace. Obvod předpokládá, že zbývající částku uhradí napůl se statutárním městem Ostrava.

Z jednání se omluvili Jiří Havlíček (hnutí Ostravak), Jiří Heinrich (ODS) a Jaroslav Trnovec (ANO 2011).

Další jednání zastupitelů Moravské Ostravy a Přívoz je plánováno na 9. června 2016.

Sdílejte článek