Zpět 29/02/2016

MĚSTO VYMĚNILO ZÁSTUPCE VE VYBRANÝCH DOZORČÍCH RADÁCH SVÝCH SPOLEČNOSTÍ, SPOJILO OVA!!!CLOUD.NET A OVANET, ROZHODLO O POSKYTNUTÍ DOTACÍ A POJMENOVALO NOVOU ULICI V ZÁBŘEHU

Ze 14. zasedání ostravských městských zastupitelů, které se uskutečnilo 17. února v budově Nové radnice, se řádně omluvili Robert Čep (ANO 2011), Vladimír Kulil (ANO 2011), Jakub Jež (ČSSD) a Leopold Sulovský (hnutí Ostravak). Nejvyšší řídicí orgán města byl i přesto usnášení schopný. Projednání šedesátky předložených bodů zabralo přibližně šest hodin.

Primátor Tomáš Macura při schvalování dodatku ke smlouvě s Mobis Automotive System Czech s.r.o zastupitelům sdělil, že firma už začala v průmyslové zóně Mošnov stavět závod na výrobu světlometů a nabírá první zaměstnance.

Zábřeh má novu ulici

Na návrh zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih a po projednání v Komisi muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města byla ulice poblíž nákupního centra Avion Shopping Park pojmenována jako Nákupní.

Ulice obkružuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, začátek i konec má na ulici Výškovická.

Město rozdělí 18,5 milionu korun projektům pro osoby s handicapem, zaměřeným na prevenci kriminality a zdravotnictví

Neinvestiční účelové dotace v oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví obdrží od statutárního města Ostrava v roce 2016 celkem 121 projektů. Na aktivity zajišťované zejména nestátními neziskovými organizacemi vyhlašuje město dotační výběrové řízení každoročně.

Ve výběrovém řízení v oblasti podpory osob s handicapem uspělo 57 žádostí z 66. Více než 11 milionů korun si tak rozdělí například Charita sv. Alexandra, VIZ-Centrum, Asociace Trigon, Bílá Holubice nebo MENS SANA.

V oblasti prevence kriminality bylo přihlášeno 43 žádostí, zastupitelé rozhodli podpořit 36 projektů v celkové částce přes 6 milionů korun. Dotace obdrží mezi jinými Bílý nosorožec, Renarkon, Faust a KRCH OFF Skate.

Do zdravotnictví poputuje téměř 2,5 milionu korun na realizaci 28 projektů z 36 doručených žádostí. Město podpoří Charitu Ostrava, Mobilní hospic Ondrášek, Oblastní spolek ČČK či Sdružení Klíček.

Zastupitelé souhlasí s fúzí sloučením obchodních společností OVA!!!CLOUD.net a OVANET

Společnost OVANET (nyní dceřiná společnost) byla vyčleněna z původní společnosti v dubnu 2012. Důvodem byla snaha o optimalizaci vztahů mezi městem jako 100% vlastníkem směřující k bezvadnému funkčnímu postavení obou organizací a možnosti poskytování komerčních služeb bez případného narušení hospodářské soutěže a zároveň využití výhod vstupu strategického partnera. Protože k němu nikdy nedošlo, nemá fungování dvou společností význam a zastupitelé se shodli na jejich sloučení.

Radim Babinec (ANO 2011) krok shrnul: „Vnukovská společnost OVANET vznikla jako balíček pro možného investora. Záměr prodeje pominul, žádný investor není, a proto nedává smysl, abychom jako jediné město v republice zajištovali IT služby dvěma společnostmi. Netvrdím, že sloučení přinese zásadní úsporu zaměstnanců, na druhou stranu se velmi zjednoduší řízení společností. Zároveň bude fúzí zabráněno, v případě tvorby zisku na straně vnukovské společnosti, dvojímu zdaňování.“

Zápis fúze hodlá město stihnout k 1. červnu 2016.

Ivo Hařovský byl odvolán z dozorčí rady Dopravního podniku

Po dlouhé debatě, v níž zastupitel Ivo Hařovský (ČSSD) vysvětlil, co předcházelo a následovalo po jeho obvinění kvůli zakázkám na údržbu zeleně v městském obvodě Ostrava-Jih, kde působil ve funkci zastupitele, byl po hlasování zastupitelů odvolán.

„Navrhuji odvolání I. Hařovského z funkce člena dozorčí rady. Domníváme se, že by tyto funkce měly vykonávat pouze osoby bezúhonné, což v případě pana Hařovského není momentálně splněno. Nikdo z nás není v roli soudce, k tomuto kroku přistupujeme s kolektivním názorem, že chceme, aby v orgánech města i jeho vedení byli lidé bezúhonní – ve smyslu, že nejsou trestně stíhaní,“ řekl primátor Tomáš Macura (ANO 2011).

Lumír Palyza (ČSSD) sdělil, že komunikace kolem změny v dozorčí radě Dopravního podniku města Ostravy byla korektní: „Stojíme si ale za tím, že presumpce neviny platí pro všechny. Domníváme se, že navrhovaným aktem může být panu Hařovskému vykonána škoda, kterou lze samozřejmě velmi exaktně vyjádřit.“

Ostravský informační servis má nového jednatele

Nespokojenost s fungováním Ostravského informačního servisu projevil primátor Tomáš Macura (ANO 2011): „Navrhl jsem, a rada se s návrhem ztotožnila, že je potřeba dát této společnosti novou dynamiku. V rozvoji se zabrzdila. Další krok je možné udělat jen s novým vedením. Stávající jednatel pan Chytka je o mém názoru zpraven. Navrhuji do funkce jednatele nově Jana Šumberu. Jde o zastupitele městského obvodu Ostrava-Hrabová za hnutí Ostravak. Pracuje na úseku prezentace a CM – styku se zákazníky v RPG. Jeho osoba mi dává naději, že by Ostravský informační servis mohl funkce, které si od něj vedení města slibuje, plnit lépe.“

Lumíra Palyzu zajímalo, zda byl výběr proveden pohovorem nebo výběrovým řízením. „Výběrové řízení v klasickém slova smyslu se neuskutečnilo, mluvil jsem se dvěma lidmi a pan Šumbera byl nejlepším kandidátem,“ odpověděl primátor. Podle L. Palyzy je to velmi nestandardní postup.

Patnácté zasedání zastupitelů statutárního města Ostravy je plánováno na 23. března 2016.

Sdílejte článek