Zpět 23/02/2012

Město utratilo miliony za virtuální kampaň ke stavu ovzdušíKdo z vás si všimnul, že v Ostravě od 1. října minulého roku běží mediální kampaň ke stavu ovzduší? Pokud si sami odpovídáte, že jste žádnou podobnou kampaň nezaregistrovali, nemusíte se vůbec stydět, nejste totiž jediní. A tak jsme se o celou záležitost zajímali! Na posledním zasedání zastupitelstva statutárního města Ostrava 15.2.2012 jsme se ptali náměstka primátora pro životní prostředí Dalibora Madeje a také primátora Petra Kajnara, jak a kdy mediální kampaň, která měla podle smlouvy stát zhruba 2 mil. Kč, vlastně probíhala. Nikdo z celého vedení města, žádný ze zastupitelů ČSSD a ODS a dokonce ani z přítomných úředníků magistrátu nedokázal odpovědět na jednoduchou otázku: „Co bylo obsahem této již končící mediální kampaně?“ Náměstek primátora pro životní prostředí se zmohl pouze na bezmocný odkaz, že nám odpoví písemně.

Nahlédněme tedy do smlouvy města a jedné pražské firmy, která je zastoupena Petrem Šafarčíkem.  Ze písemné dohody vyplývá, že hlavním cílem této mediální kampaně je zvýšení informovanosti o znečištění ovzduší, jeho vývoji v minulosti i současnosti, zdrojích, opatřeních a kompetencích jednotlivých institucí. Zásadní, originální a novátorské!
 
Vedení města objednalo pražskou reklamní firmu z Václavského náměstí, aby nám, zřejmě natvrdlým Ostravákům, sdělila, že zde máme značně znečištěné ovzduší, že potřebné informace najdeme nejlépe na internetu, aby nám pomohla s navigací na webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu, kde jsou k dispozici nejpřesnější a nejaktuálnější údaje o stavu ovzduší, a aby pojmenovala všechny zdroje znečištění. Při naší neznalosti totiž nic nevíme o vlivu zdejšího těžkého průmyslu na ovzduší.

To nejzajímavější na celé mediální kampani určitě měla být prezentace konkrétních opatření pro zlepšení ovzduší. Rozporuplná představa, když si uvědomíme, že už několik let vedení radnice odbornou i laickou veřejnost přesvědčuje o nedostatku svých kompetencí cokoli ovlivňovat a měnit. Proto přece nemůže dělat žádná opatření. Proto je také nedělá. A tak se mediální kampaň v tichosti proměnila na velmi drahou kampaň virtuální. Nikdo nic neviděl a neslyšel. A Ostrava se dál dusí!
 
Je přinejmenším smutné, že lidé, kteří stojí v čele města, nemají žádné zábrany a jsou natolik cyničtí, že neváhají utrácet miliony za zcela nesmyslené a nic neřešící projekty.

Zastupitelé za hnutí Ostravak trvají na odpovědi náměstka primátora pro životní prostředí Dalibora Madeje.

Cenová tabulka ze smlouvy:Kampaň ke stavu ovzduší

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

Kreativní návrh kampaně vč. vytvoření loga kampaně

100.000,-Kč

20.000,-Kč

120.000,-Kč

Mediální plán kampaně

80.000,-Kč

16.000,-Kč

96.000,-Kč

Realizace mediálního a edičního plánu

1.500.000,-Kč

300.000,-Kč

1.800.000,-Kč

Cena celkem

1.680.000,-Kč

336.000,-Kč

2.016.000,-Kč

Sdílejte článek