Zpět 10/07/2017

MĚSTO SLUČUJE SVÉ SPOLEČNOSTI, NEMOCNICE DOSTANE 30 MILIONŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ, REKORDNÍ PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ BUDE ROZDĚLEN OBVODŮM, ORGANIZACÍM I STRATEGICKÝM PROJEKTŮM

Ve středu 21. června jednali ostravští zastupitelé naposledy před letními prázdninami o dotacích, prodejích a strategii města. Mezi jiným schválili také udělení Ceny města Ostravy pro sprintera Usaina Bolta, nebo uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, přístavby Domu umění a výstavby nového koncertního sálu. Slučování městských společností jako jedna z forem úspor.

Zastupitelé odsouhlasili záměr fúze sloučením společnosti Dům kultury Akord a Dům kultury Poklad. Nástupnickou společností bude od 1. ledna 2018 Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh.

„V loňském roce jsme provedli sloučení společností Ovanet a Ovacloud, nyní je na řadě agenda kulturních domů,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO 2011) s tím, že úspory, které tak městu mohou vzniknout, odhaduje na jednotky milionů korun. A to nejen snížením funkčních míst, ale také prováděním nákupů, využíváním kapacit obou kulturních domů a podobně. „Jednatelka Akordu, paní Darina Daňková, má bohaté zkušenosti s rekonstrukcí kulturního zařízení. Je proto vhodné, aby vedla i Dům kultury Poklad, který má dlouhodobé problémy,“ sdělil T. Macura.

Zastupitel Zbyněk Šebesta (KSČM) řekl, že nemá nic proti fúzování společností, pokud je prospěšné, ale v tomto případě podle něj není co fúzovat: „Poklad je pouze kostra, kterou je potřeba zbourat. Porubáci jsou naštvaní. Nemyslím si, že je dobré slučovat v této fázi dvě organizace, z nichž jedna funguje a druhá ne.“

Ani pro Josefa Babku (KSČM) nebyl záměr fúze přijatelný: „Naše strana deklarovala fúzím podporu, ale jen v případě, že by ty domy byly zdravé. Nejprve by se podle mě měly vyřešit rekonstrukce Pokladu a teprve potom přenést know-how jednatelky na další společnost.“

Jednatelka DK Akord D. Daňková uvedla, že pokud vše půjde dobře, měla by být rekonstrukce DK Poklad ukončena v roce 2019. „Kolegové z Akordu budou spolu se zaměstnanci Pokladu pracovat na přípravě programu a marketingu. Projekt rekonstrukce DK Poklad nepočítal s některými podstatnými věcmi, které do něj ještě chceme vložit – například jevištními a kuchyňskými technologiemi. To usnadní a zefektivní fungování společnosti,“ řekla D. Daňková.

Zaměstnanci městské nemocnice dostali přidáno, Ostrava musí navýšit příspěvek

Předkladatel materiálu „Poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 30 mil. Kč na krytí navýšení platů zaměstnanců“ náměstek primátora Michal Mariánek (hnutí Ostravak) zastupitele seznámil s důvody navýšení příspěvku: „V letech 2016 a 2017 došlo ke zvýšení platů v nemocnici – lékařům bylo přidáno asi 7 000 korun, všeobecným sestrám 3 700, nelékařským profesím 2 000. Připočíst je potřeba také navýšení platů u nelékařů pracujících bez odborného dozoru. Úhradová vyhláška takový nárůst nemůže pokrýt, je potřeba, aby se o to postaralo město.“

„Plně podporujeme zvyšování platů v našich zařízeních, ale připadá mi nemorální, abychom občanům neřekli, že nařízení vlády dopadají na města. Je na nich, jak je zabezpečí,“ řekl Josef Babka (KSČM). Souhlas s jeho názorem vyjádřil primátor Tomáš Macura: „Nezůstáváme v této věci pasivní. Ostrava se připojila k iniciativě, která požaduje, aby se vláda zapojila do financování svých nařízení.“

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu zahrnul do svého rozpočtu na rok 2017 také rezervu na navýšení platů zaměstnanců nemocnice ve výši zhruba 40 milionů korun, z toho na zaměstnance podílející se na dotovaných činnostech necelých 6 milionů.

Ostrava hospodařila s přebytkem, rozdělí víc než miliardu korun

Přesně 1,034 miliardy korun se rozhodli zastupitelé rozdělit do tří oblastí – městským obvodům, organizacím zřízeným městem a rozvojovým aktivitám. Finance pocházejí z rekordního přebytku hospodaření města Ostravy za rok 2016, který vznikl především navýšením daňových příjmů a úsporami v běžných a kapitálových výdajích města.

Podle Justiny Kamené (KSČM) jde o zavádějící údaj: „Vycházíme s hospodářským výsledkem v plusu, ale je to zavádějící. Pokud uvážím, jak všechny městské obvody zápasí s finančními prostředky, myslím, že bychom se měli pohybovat kolem nuly. Na Slezské Ostravě zápasíme s kanalizací a nejsme schopni ji zavést všude, kam potřebujeme. Přijde mi to zvláštní. Musíme se zamyslet, zda je potřeba kladné hospodářské výsledky šetřit, nebo vložit obvodům na investice.“ Podobného názoru byl také Lumír Palyza (ČSSD). „Když máme tolik přebytků, navrhuji zvážit, zda by nemohly jezdit MHD děti zdarma,“ doplnil Vít Macháček (KSČM).

„Rád bych připomněl,“ odpověděl primátor Tomáš Macura (ANO 2011), „že jenom městské obvody ve stejném období vygenerovaly přebytek půl miliardy korun. Není to tak, že by obvody byly chudé a město bohaté. Velká část přebytku jde právě do jejich rozpočtů.“

Konkrétně městským obvodům je v přebytku rezervována částka téměř 264 milionů korun. Určena je například na rekonstrukci Pustkovecké ulice, rekonstrukci tramvajových mostů Plzeňská anebo opravy vodovodů a kanalizací.

Městské nemocnici Ostrava bude poskytnuta částka 239 milionů, do sociální oblasti poputuje 32,7 milionu korun. Oblast školství bude posílena částkou 14,3 milionu korun, kultura 36 milionů korun. Doprava získá 111,5 milionu korun, sport 60,5 milionu korun.

 

Zastupitelé zároveň schválili například posílení rozpočtové rezervy o 20,7 milionu korun. Na strategické projekty vyčlenili 60 milionů. Počítá se mimo jiné také s náklady na hybridní poštu (5 milionů), dofinancování nákupu 4 aut pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (13,3 milionu korun) a opravou teras Slezskoostravského hradu (8,1 milionu korun).

 

Lumír Palyza (ČSSD) se zajímal o částku 7 milionů korun, která je vyhrazena na pořádání vánočních oslav. „Chtěli jsme posílit vnímání Vánoc. Faktem je, že centrem města je obvod Moravská Ostrava, aktivity by se soustředily na Masarykovo náměstí a okolí. Existuje snaha Vánoce 2017 více zkrášlit, než tomu bylo v loňském roce. Myslím, že se máme docela na co těšit,“ sdělil náměstek Zbyněk Pražák (KDU-ČSL).

 

 

Další zasedání ostravských zastupitelů se uskuteční 14. září 2017.

 

Sdílejte článek