Zpět 12/04/2018

Město podpoří akce k výročím

Zastupitelé města na svém zasedání 11. dubna rozhodli o přidělení dotací ve dvou programech s názvy 100 let republiky: Ostrava 1918 – 2018 a 90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka. Na podporu projektů v obou výzvách bylo vyčleněno celkem 1,2 milionu korun, rozděleno bude celkem 1,116 milionu korun.  

Ostrava tak podpoří 21 projektů v rámci výzvy 100 let republiky v celkové výši 712 tisíc korun a 11 projektů v rámci výzvy 90. výročí od úmrtí Leoše Janáčka ve výši 404 tisíc korun. Jeden projekt může získat maximálně 50 tisíc korun na konkrétní představení, přednášky, workshopy a další možné aktivity, uskutečnit se musí do konce letošního roku. O finanční prostředky si mohly požádat také příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, městské obvody a jimi zřízené příspěvkové organizace.

Letos si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. Pro Českou republiku je 28. říjen státním svátkem a příležitostí k mnohým oslavám a vzpomínkovým akcím. Výzva byla směrována na akce, které připomenou události z října 1918, ale i další významná „osmičková“ výročí v novodobých dějinách, zejména roky 1938, 1948 a 1968. Na podporu projektů bylo vyčleněno 650 tisíc korun.  Celkem bylo v rámci této výzvy podáno 27 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 1,255 milionu korun. Vyřazeno bylo pro nesplnění formálních náležitostí šest žádostí. Komise tedy hodnotila 21 projektů s celkovým finančním požadavkem 969 800 korun. Nakonec těmto projektům bylo poskytnuto 712 tisíc korun.

Rozdíl ve výši 62 000 korun oproti schválené částce ve výši 650 000 korun bude dokryt z alokovaných peněžních prostředků na výzvu „90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka“.

Druhá výzva má název 90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka. Na podporu projektů bylo vyčleněno 550 tisíc korun. Celkem bylo podáno 23 žádostí, pro nesplnění formálních náležitostí bylo vyřazeno osm žádostí. Hodnoceno bylo celkem 15 projektů s celkovým finančním požadavkem ve výši 700 700 Kč, dotace na tyto projekty nakonec činí 404 tisíc korun.Jedná se například o divadelní představení, koncerty, besedy, vydání publikace, CD nebo výstavy fotografií.

 

Sdílejte článek