Zpět 31/05/2018

Městečko bezpečí

Pro praktickou přípravu dětí na mimořádné situace připravuje město Ostrava ve spolupráci s krajem a jednotkami hasičů, strážníků a policistů, Avion Shopping Parkem Ostrava a dalšími subjekty výstavbu „Městečka bezpečí“. 

Nejen děti se v něm budou učit, jak mají reagovat na nehody, požáry a ostatní nebezpečné situace, jak poskytovat první pomoc a jak nebezpečí předcházet. Vytvořen zde bude prostor pro ukázky a výcvik, dopravní výchovu i environmentální vzdělávání. Součástí areálu bude dvanáct objektů s tematickou náplní – hasičský, policejní, záchranářský, mimořádných událostí, objekt vjemů, životního prostředí, jedovatá zahrada, jezírko, lanové centrum, domov, altán a horolezecká stěna.

 

Sdílejte článek