Zpět 14/02/2019

LIDÉ S TĚŽŠÍM POSTIŽENÍM ZÍSKAJÍ NOVÉ BYDLENÍ

zdroj:www.ostrava.cz Město Ostrava zahajuje druhou etapu výstavby nových domů pro klienty Čtyřlístku. Ta zahrnuje celkem osm novostaveb. Radní města již rozhodli o výběru dodavatele u dvou z nich.  

V druhé etapě výstavby domů pro klienty Čtyřlístku vznikne v Ostravě osm novostaveb, díky nimž bude 99 klientů s postižením žit v podmínkách blížících se běžné rodině. Tři budovy budou postaveny ve Slezské Ostravě, dvě ve Svinově a po jedné ve Lhotce, Jihu a Vítkovicích. U prvních dvou je rozhodnuto o dodavateli, ten je postaví ve Lhotce v Petřkovické ulici a ve Slezské Ostravě v Trnkovecké ulici. Cena obou budov činí 30,48 milionu korun. Jedná se o dvě novostavby ve tvaru písmene L, jednopodlažní, nepodsklepené, s valbovou střechou. V každém objektu budou umístěny dvě bytové jednotky pro 12 osob se zdravotním postižením. Součástí výstavby jsou zpevněné a parkovací plochy, zahradní altán a oplocení objektu. Celkové náklady projektu včetně vybavení činí 47 milionů korun, přičemž projekt bude až z 85 % financován z rozpočtu IROP, z 5 % ze státního rozpočtu (celkem max. 42,5 milionu korun). Zbývajících 10 % z celkových nákladů (4,7 milionu korun)  bude dofinancováno z rozpočtu města.

Domy z druhé etapy jsou určeny klientům, kteří mají těžší postižení, než ti, kteří získají nové bydlení v první etapě. Některé z nich budou vybaveny speciálním kolejnicovým systémem pro ulehčení polohování klienta. Snahou města je vybudovat klientům Čtyřlístku takové podmínky, aby se co nejvíce přiblížily běžnému životu a aby nemuseli žít v ústavních podmínkách.Vedení města věří, že k tomu přispěje nejen nové bydlení, ale také náplň života, která jim v nových podmínkách bude umožněna..

První etapa projektu, která je v plném běhu, zahrnuje výstavbu pěti nových domů pro 60 klientů. Začala se stavět v první polovině září 2018. Realizátor má na stavbu 8 měsíců. V dalších čtyřech měsících budou stavby vybaveny novým nábytkem na míru a budou připravovány na příchod klientů. Nové bydlení dostanou obyvatelé domovů Barevný svět a Na Liščině v září 2019.

Pro 24 klientů Domova Barevný svět budou vybudovány dvě novostavby, a to v městských obvodech Nová Bělá a v Ostravě-Jih v části Výškovice.

V této etapě vyrostou také tři nové stavby pro dalších 36 klientů Domova na Liščině v městských obvodech Petřkovice a Slezská Ostrava (dva objekty v části Hrušov).

Každá stavba bude tvořena 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů, v každé domácnosti jich bude žít šest.

Celková dotace z rozpočtu IROP činí 84,7 milionu korun. Projekt bude dofinancován z ostravského rozpočtu částkou 16,9 milionu korun. Rozdíl mezi celkovou hodnotou projektu 101,6 milionu korun a cenou stavebních prací, což je zhruba 21,6 milionu korun, bude investován do vnitřního vybavení domů –výroba a instalace nábytku, nákup spotřebičů, vybavení sociálního zázemí. Část finančních prostředků bude investována do přeložek elektřiny, terénních úprav apod.

Na konci obou etap bude přestěhováno do nových a zrekonstruovaných 13 domů celkem 159 klientů Čtyřlístku. V současné době žije v Domovech Barevný svět 82 klientů, v Domově na Liščině 54 klientů a v Domově Jandova 23 klientů.

Celkové náklady na obě etapy jsou odhadovány na 270 milionů korun, z toho spolufinancování z fondů EU bude činit více než 230 milionů korun.

Organizace Čtyřlístek nabízí pobytovou, ambulantní a terénní službu třem stovkám klientů se zdravotním a mentálním postižením. Čtyřlístek poskytuje pobytové služby ve čtyřech domovech pro osoby se zdravotním postižením (Domov Barevný svět, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova), v jednom domově se zvláštním režimem (Domov Hladnovská), čtyřech chráněných bydleních (Třebovice, Martinov, Thomayerova, Bronzová) a terénní službu – podporu samostatného bydlení v bytech klientů.

 

 

 

Sdílejte článek