Zpět 20/06/2018

LDN v Radvanicích dostane nový kabát

Léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN) a Dům sociálních služeb v Radvanicích, které spadají pod městskou nemocnici, čeká rozsáhlá modernizace. Rekonstrukce se bude týkat zateplení obvodového pláště, výměny oken, dveří a opravy balkónů. Město hledá dodavatele stavby a vyhlásilo veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 11. července. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 51 milionů korun bez DPH.  

„Modernizace objektu bude probíhat zhruba tři čtvrtě roku, a to za plného provozu. Přinese vyšší komfort klientům zařízení i jeho zaměstnancům. Pokračujeme tak v opravách a zvyšování úrovně naší nemocnice, která poskytuje péči Ostravanům a pacientům z nebližšího okolí. Finanční prostředky na modernizaci budovy budou poskytnuty ze speciálně zřízeného fondu pro rozvoj nemocnice,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Michal Mariánek.

Zhruba pětina odhadovaných nákladů bude spolufinancována z dotačních prostředků Evropské unie z Fondu soudržnosti. Jedná se o částku ve výši 10 687 616 Kč bez DPH.

O realizátorovi stavby rozhodne v srpnu rada města a práce budou zahájeny po podpisu smlouvy letos v září. Termín pro dokončení zakázky je stanoven na červen roku 2019. S ohledem na průběh zadávacího řízení mohou být uvedené termíny prodlouženy o dobu nezbytně nutnou.

LDN je odborný léčebný ústav oboru geriatrie, který se zabývá komplexní péčí o pacienty. Disponuje celkovou kapacitou 124 lůžek na čtyřech stanicích. Pokoje jsou třílůžkové, dvoulůžkové a jednolůžkové; stanice jsou smíšené. Veškeré přístupy jsou bezbariérové. V LDN péči poskytuje 6 lékařů a 70 nelékařských zdravotnických pracovníků.

V objektu sídlí také Dům sociálních služeb. I jeho 3 stanice s 66 lůžky projdou modernizací. O klienty se v objektu stará 43 nelékařských zdravotnických pracovníků.

Ve speciálně zřízeném fondu pro rozvoj nemocnice je aktuálně 470,6 milionu korun.

 

 

Sdílejte článek