Zpět 15/08/2018

Komunální volby 2018 – Svinov

Kandidátem na starostu obvodu Ostrava – Svinov je Ing. Daniel Žitník. V zastupitelstvu tohoto obvodu je Ostravak zastoupen od roku 2014.

V následující volební období bychom rádi pokračovali v započaté práci.

Za své priority považujeme realizaci výstavby svinovské sokolovny, realizaci sportovního areálu Slezák (za školou na ul. Bílovecká) včetně dopravního hřiště. Z dalších investic bychom rádi realizovali svinovskou tržnici u budovy bývalé sýpky a alespoň projektovou dokumentaci pro revitalizaci Technického dvora.

V oblasti dopravy spatřujeme naše priority ve zkapacitnění vyústění „přeložky Bílovecké“ a ul. Polanecké na rampu ul. Rudná a řešení parkování cestujících v blízkosti Svinovského nádraží.

V oblasti ekologických opatření bychom se rádi zaměřili na protiprašná opatření, opatření podporující hospodaření s vodou, údržbu zeleně se zlepšením údržby kruhových objezdům, podporu drobného včelaření, rozšiřování výsadby stromů a další drobná ekologická opatření.

Ve svém programu nezapomínáme ani na seniory, veřejný prostor a ani na zlepšení informovanosti obyvatel Svinova.

 

 

Sdílejte článek