Zpět 21/08/2018

Komunální volby 2018 – Radvanice a Bartovice

Kandidátkou na starostku obvodu Radvanice a Bartovice je Mgr. Martina Linhartová. Ostravak je v tomto obvodu zastoupen od roku 2014 a spolupodílí se na přípravě a realizaci revitalizací a rekonstrukcí. 

Velké poděkování patří všem, kteří nám zasílali podněty a nápady na zlepšení společného žití v městském obvodu Bartovice a Radvanice. Realizace oprav komunikací a školských zařízení se nám dařila díky spolupráci s našimi kolegy na velké radnici.

Většina z nás se bude znovu ucházet o Vaši důvěru.

Sdílejte článek