Zpět 02/06/2017

Kompenzace pro obchodníky na ulici Českobratrské

Rada městského obvodu na svém jednání 1. června rozhodla o poskytnutí slevy z nájemného nebytových prostor podnikatelským subjektům, které sídlí v našich nebytových prostorech na ulici Českobratrské.  

„Postupovat budeme obdobně jako u nebytových prostor na ul. Nádražní v době, kdy probíhala rekonstrukce této ulice,“ říká Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Rozhodli jsme se 7 podnikatelům (z deseti), kteří splňují stanovená kritéria, mimo jiné nájemné ve výši minimálně 1000 Kč/m2/rok, poskytnout roční slevu ve výši 25 %. Znamená to pro ně, že nebudou hradit obvodu nájemné tři měsíce od 1. července do konce září. Pro obvod to bude znamenat roční ztrátu v příjmové části rozpočtu ve výši 380 tis. Kč. V současné době jednáme s městem o další možnosti navýšení této slevy, kterou by nám město, jako investor investiční akce, kompenzovalo.

 

Sdílejte článek