Zpět 29/05/2014

KAUZA OSTRAVSKÉHO LOBBISTY DĚDICE ZAMĚSTNALA ZASTUPITELE NA NĚKOLIK HODIN. KROMĚ NÍ PROJEDNALI NAPŘÍKLAD PRODEJ PODÍLU VE SPOLEČNOSTI OVANET I VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA

Na 32. zasedání budou zastupitelé třetího největšího města v zemi dlouho vzpomínat.  Ve vzduchu viselo nejen odvolání ředitele Dopravního podniku Ostrava (DPO), ale také rady města včetně primátora. Na veřejnost se vytahovaly informace ze soudních spisů, jedno osočování střídalo druhé.  Středa 21. května 2014 nakonec nebyla pro radní ani ředitele DPO posledním dnem ve funkci. Příjemná nebyla pro nikoho! 

DEVADESÁTIMINUTOVÉ ČEKÁNÍ NA VYJÁDŘENÍ KLUBU

Ještě než zastupitelé přistoupili ke schválení programu, svolal primátor Petr Kajnar (bez příslušnosti) klub ČSSD. Předtím ocitoval část obvinění, podle kterého měl lobbista Martin Dědic ovlivňovat chod Městské nemocnice Ostrava a Dopravního podniku Ostrava. „Dědic má vliv na chod dopravního podniku… projednává se členy rady statutárního města Ostrava, a to zejména se Simonou Piperkovou a Lumírem Palyzou… členové rady jsou si vědomi jeho vlivu na chod dopravního podniku a nemocnice… hovory s Dědicem vedou konspirativně,“ četl Kajnar.

Nad věrohodností citovaného materiálu se podivil Petr Kausta (hnutí Ostravak): „Jde asi o usnesení zahájení trestního stíhání, které započalo před několika měsíci, a o jehož autentičnosti můžeme pochybovat.“  Podle primátora není důvod podkladům nevěřit. Následovala více než hodinová pauza. Po ní vystoupil Pavel Planka (ČSSD): „Klub ČSSD se usnesl, že vyzve Simonu Piperkovou a Lumíra Palyzu, aby odstoupili z rady města – do 24 hodin.“

 

VYHLÁŠKA OMEZUJÍCÍ HAZARD NA ÚZEMÍ MĚSTA BUDE PROJEDNÁVÁNA V NEJBLIŽŠÍM MOŽNÉM TERMÍNU

V rámci připomínek ke schvalovanému programu se o slovo přihlásil Petr Mihálik (ČSSD): „Na stůl vám byl doručen návrh na omezení hazardních her. Čekáme na to skoro půl roku, stále se nedaří dojít ke shodě, proto jsme my, v návrhu podepsaní zastupitelé, přistoupili k tomuto kroku. Předkládáme vám návrhy vyhlášky s celoplošným zákazem hazardu v Ostravě.“

Podle náměstka Tomáše Petříka (ODS) má být vyhláška přijata k 1. lednu 2015, takže je ještě dost času rozhodnout o její podobě. „Nevím, zda jste komunikovali s městskými obvody, kterých se vyhláška velmi dotkne,“ ptal se T. Petřík.

„Náš klub v plném počtu podpoří zákaz hazardu na území celého města. Dnes jde spíš o formu, jak věc dostat na zasedání zastupitelstva,“ sdělil Josef Babka (KSČM). Také hnutí Ostravak s regulací souhlasí. Bohdan Trojak uvedl, že by bylo fajn, kdyby vyhláška vznikla jako konsensus požadavků všech městských obvodů. „Dopisy obvodů jsem obdržel v termínech, předal je právní kanceláři k vyjádření. Velmi bych si přál, abychom návrhy jednotlivých městských obvodů respektovali. Vyhláška musí projít i jejich schválením,“ řekl T. Petřík.

„Vyzýváme radu k předložení vyhlášky na příštím zasedání zastupitelstva,“ navrhl Petr Mihálik (ČSSD). Tomáš Sucharda (ČSSD) vyjádřil obavu, že v tak krátkém termínu není technicky možné vyhlášku připravit.

Jeho slova potvrdila i vedoucí legislativně právního odboru magistrátu Renata Kolková: „Podle statutu mají městské obvody lhůtu 30 dnů k vyjádření.“ Debatu ukončil primátor: „Zastupitelstvo ukládá náměstkovi zodpovědnému za finance Tomáši Petříkovi, aby vyhlášku o hazardu předložil k projednání v nejbližším možném termínu.“

  

PETR KAUSTA: PANE PRIMÁTORE, ODSTUPTE. PRIMÁTOR: CELÝ OSTRAVAK BY MĚL ODSTOUPIT

Tradiční bod jednání zastupitelů – dotazy, připomínky a podněty na ředitele právnických osob a zástupce statutárních orgánů společností se 100% majetkovou účastí města a společností s majoritním podílem města otevřel stavidla výhrůžek a invektiv.

Na situaci v městské nemocnici se jejího náměstka zeptal Josef Babka (KSČM). V podtextu šlo o spojení zakázek nemocnice s trestně stíhaným Martinem Dědicem. „Situace není destabilizovaná, všechno funguje, nezaznamenali jsme žádné ohrožení zvenku ani zevnitř. Ano, pana Dědice znám, v kauze vystupujeme jako svědci,“ odpověděl náměstek Petr Šmíd (městská nemocnice).

T. Petřík (ODS) vyjádřil obavu, že pokud se prokáže korupční jednání M. Dědice a představitelů města, bude muset Ostrava vracet 70 milionů korun za čerpané dotace pro dopravní podnik a 350 milionů za Městskou nemocnici Ostrava.

Na výzvu primátora Petra Kajnara (bez příslušnosti) se ke kauze vyjádřil také Tomáš Mrázek (TOP 09): „Měl jsem štěstí, že jsem se s panem Dědicem nemusel stýkat. Všichni víme, že měl na politiky vazby a ovlivňoval chod věcí v tomto městě. Myslím si ale, že každý si dal na misku vah to, že svou práci dělá rád a dobře a že by ji dělat nemusel, případně by byl donucen odstěhovat se někam hodně daleko. Kdybyste mě před 3 lety ustanovili ředitelem nemocnice, ruku do ohně za to nedám, že u mě dnes nedohledáte 50 telefonátů s Dědicem. Protože jinak bych mohl mít obavy, že mě někdo sejme.“

Primátor uvedl: „Pokud by mě někdo o této věci informoval, garantuji vám, že bych okamžitě jednal.“ Na to reagoval Petr Kausta (hnutí Ostravak) s tím, že stále existuje presumpce neviny. „Fascinuje mě, že rada odvolá ředitele nemocnice jen na základě jakýchsi pochybností. Pokud bychom vycházeli z toho, že je tady někdo šéfem, pak vy sám, pane primátore, byste na svůj post měl rezignovat.“

„Děkuji za výzvu,“ řekl P. Kajnar a pokračoval: „K odpovědnosti by se měl hlásit Semerák, on je tuším lídrem, i když se schoval. Myslím, že celý Ostravak by měl rezignovat. Kvůli němu je město žalováno pro miliardu a půl. Vedle toho je celá věc s Dědicem úplně zanedbatelná.“

V následujících desítkách minut se zastupitelé zabývali smlouvou se společností Amadeus Real, která měla opravit bývalý Módní dům Ostravica, a vnitřními spory mezi členy ostravské ČSSD.

 

 ŘEDITEL DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA ODVOLÁN NEBYL

Dvě otázky položil Aleš Juchelka u bodu programu s názvem Návrh na odvolání člena představenstva Dopravního podniku Ostrava a.s.: „Pane řediteli, mohl byste se vyjádřit ke svému odvolání? Pane primátore, proč nám rada předkládá ke schválení tento materiál?“

Primátor Petr Kajnar odpověděl, že pro odvolání ředitele Romana Kadlučky je relevantní důvod, a sice ztráta důvěry. „Vycházíme z informací v novinách a kopie trestního stíhání M. Dědice. Kdyby šlo o mou firmu a zjistil bych, že ředitel prostřednictvím Pragoimex vyplácel Dědicovi provize 20 až 30 milionů, skončil by úplně stejně. Okamžitě,“ uvedl P. Kajnar.

Sám R. Kadlučka vypočítal přínosy a pozitiva svého působení u společnosti a vyjádřil se k seznámení s lobbistou Dědicem. Zakázky, o kterých se hovoří jako o zmanipulovaných, pocházejí podle něj z doby, kdy ředitelem DPO ještě nebyl a dozorčí radu akciové společnosti vedl současný náměstek primátora Petr Štěpánek (ODS).

„To tedy znamená, že stejně jako odvoláváme pana Kadlučku, budete odvolávat i další jména, která v tom materiálu figurují?“ ptal se primátora Aleš Juchelka (TOP 09). „Vyzval jsem je oba – Simonu Piperkovou i Lumíra Palayzu – k rezignaci. Nechci je odvolat, budou to brát jako pomstu,“ odpověděl P. Kajnar.

„Pokud bych měl říct, komu věřím, pak je to pan Kadlučka. Zodpovědnost leží na vás. Prosím vás – odstupte,“ vyzval primátora P. Kausta. Primátor to komentoval slovy: „Necháme to Palyzovi, Simoně, Semerákovi a vám.“

Po přestávce na jednání politických klubů, o kterou požádal A. Juchelka, nebyl návrh na odvolání ředitele dopravního podniku přijat. Pro odvolání hlasovalo 19 zastupitelů, proti bylo 6, zdrželo se 20. Pět členů zastupitelstva nehlasovalo vůbec.

 

CO BUDE S MĚSTSKOU SPOLEČNOSTÍ OVANET ZATÍM NENÍ JASNÉ. ZASTUPITELÉ SE NESHODLI NA PRODEJI 66% PODÍLU

Některým zastupitelům se nepozdávalo pozadí navrhovaného prodeje majetkového podílu obchodní společnosti OVANET a.s. Zastupitelé debatovali o tom, zda OVANET potřebuje nebo nepotřebuje masivní investice, a co by se stalo, pokud by většinový vlastník městské společnosti přestal fungovat a městskou síť provozovat. „Můžu konstatovat, že společnost OVANET je zdravá a při současném provozu nejsou třeba žádné investice,“ řekl Pavel Planka (ČSSD). „Míra investic je úměrná tomu, jaké má majitel s metropolitní sítí záměry. Podle nás je potřeba ji lépe využívat, a to se bez investic neobejde,“ uvedl zástupce investora.

Po hodině a půl došlo na hlasování. Varianta A – souhlas s přípravou smluvních dokumentů, jejichž předmětem bude budoucí možný prodej 66% majetkového podílu obchodní společnosti OVANET a.s., za cenu v minimální výši 107 064 tis. Kč – nebyla schválena. Zastupitelé nakonec přijali usnesení, ve kterém ukládají radě města, aby předložila další možné varianty právnické formy fungování společnosti OVANET. „Společně pak rozhodneme, jaká právní forma bude nejlepší a pokud možno k městu daňově nejvstřícnější,“ dodal náměstek primátora Dalibor Madej (ODS).

 

OSTRAVA MÁ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Bez průtahů a s poděkováním za náročnou přípravu Územního plánu Ostravy hlavnímu architektu Cyrilu Vltavskému byl tento strategický materiál přijat. Pro hlasovalo 29 zastupitelů, proti nebyl žádný, zdrželo se 7 zastupitelů. Mezi nimi i členové klubu hnutí Ostravak.

„Zastupitelé neměli možnost všechny změny podrobně prozkoumat. Navrhuji tento bod stáhnout. Nebudu hlasovat – není možné se k územnímu plánu vyjádřit,“ řekl Petr Jančík (hnutí Ostravak). Podle Zbyňka Šebesty (KSČM) územní plán nevyřešil všechny problémy, které město má, ale může zajistit jeho rozvoj. „Pokud ho schválíme, budeme moci pracovat na potřebných změnách. V opačném případě mohou přijít další stovky návrhů na jeho úpravu. Pro mě je důležitější, že plán existuje. Budu hlasovat pro,“ sdělil Z. Šebesta.

„Jsme si vědomi, že nevyhovíme všem. Kontaktovali jsme všechny městské obvody, aby nám předaly náměty občanů. Došlo jich 108, podařilo se vyhovět 22. K územnímu plánu jsme obdrželi celkem 700 námitek, navrhujeme zastupitelům, aby vyhověli 111. Tento územní plán je nový v tom, že přináší další potřebné nástroje regulace. Stanoví také například rozvojové plochy podmíněné územními studiemi tak, aby městské obvody jen nepřihlížely developerům. Celý plán je digitalizovaný, máme sjednoceno názvosloví, nové pružnější regulativy na pozemky, umíme řešit reklamy, zapojit řeky do života města,“ vypočítal přednosti Územního plánu Ostravy Cyril Vltavský, hlavní architekt.

 

 

Jednání městského zastupitelstva skončilo v 17.51 hodin. Další se uskuteční 25. června 2014.

Sdílejte článek