Zpět 31/08/2011

Kaddáfí se spojil s Kalouskem a zapříčinili konec akce SMOG v Ostravě

Sociální a občanští demokraté vládnoucí našemu městu našli konečně odvahu a jednohlasně doporučili ukončit svou nekoncepční akci bezplatné cestování hromadnou dopravou po Ostravě při smogové situaci.

Říká se, po bitvě je každý generál. Zde to však v žádném případě neplatí. Od prvopočátku naše hnutí Ostravak důrazně upozorňovalo pana primátora Ing. Petra Kajnara na amatérskou nedomyšlenost záměru zavést bezplatné cestování hromadnou dopravou při smogové situaci. Bohužel, i přes naše věcné argumenty vládnoucí koalice tento populistický projekt, který nás občany stal více jak 20 mil. Kč, na 3. zasedání zastupitelstva konaného 15. prosince 2010 odhlasovala.

I přes tento náš neúspěch z prosince 2010, kdy se nám nepovedlo přesvědčit  kolegy zastupitele z jiných politických stran,  aby bezmyšlenkovitě nezvedali ruku pro spuštění této akce, jsme v březnu následujícího roku připravili a navrhli na 6. zasedání zastupitelstva zařazení mimořádného bodu na zrušení této akce. Náš návrh a argumenty na zastavení akce SMOG vládnoucí koalice opět, bohužel, nevyslyšela a smetla ho ze stolu. (V příloze článku naleznete výňatek z předkládaného návrhu). 

Dnes po uplynutí dalších pěti měsíců od našeho návrhu na zrušení akce SMOG, se rada města  konečně a jednomyslně shodla na jejím ukončení. Chtělo by se zvolat aleluja, ale než tak učiníme, udělejme ještě závěrečnou bilanci této “smysluplné“ akce.  Naše město přišlo o více jak 20 mil.Kč z rezervního fondu s nulovým přínosem pro životní prostředí; náměstek pro dopravu Bc. Aleš Boháč je se svým experimentem spokojený, jelikož, jak uvedl v novinách ,,Chtěli jsme v praxi ověřit, co ještě nikdo nezkusil“. A my se tady budeme dusit dál.

Za zmínku stojí ještě důvod (výmluva) pro ukončení tohoto pokusu. Nikdo tady asi nečekal,  že uslyší kající se hlas primátora a jeho náměstků nad nedomyšleností celé akce a omluvu občanům, že nenávratně vyhodili z rezervního fondu Ostravy desítky milionů korun. Výmluva se našla opravdu originální – může za to Kalousek! Zrušil přece daňové zvýhodnění emulzní nafty, která tak zmizela z trhu. Autobusy teď musí kupovat dražší naftu. Teď už jenom čekejme, kdy za drahou naftu a zrušení  akce ,,SMOG“ obviní ostravská koalice ČSSD a ODS ještě  Muammara  Kaddáfího.

Výňatek z námi předkládaného návrhu  ze dne 8.3.2011:
Pro zrušení akce ,,SMOG“ jsme v předkládaném návrhu mimo jiné argumentovali :
1) Špatná zkušenost občanů s úrovní služeb městské osobní dopravy nepřiláká a nepřesvědčí občany využívající standardně k dopravě osobní vůz, aby v den vyhlášení smogové situace využili zdarma služeb veřejné osobní dopravy.
2) Jsou poškozováni občané mající dlouhodobou předplatní jízdenku (jsou poškozeni minimálně dvakrát: 1) není jím vráceno jízdné nebo prodloužená platnost jízdenky; 2) prioritně je zasahuje zdražené jízdné).  
3) Ovzduší na Ostravsku se zhoršuje, tzv. smogová situace v Ostravě nastává více než 10 krát za rok.
4) Špatná informovanost o smogové situaci. Občané, kteří jezdí standardně ráno do práce osobním automobilem jen s malou pravděpodobností a komplikovaně budou zjišťovat, zda se nechystá či už je vyhlášená smogová situace.
5) Organizačně-technické problémy doprovázející akci „dopravu zdarma za smogové situace“, mají v konečném důsledku na občana opačný efekt, tzv. prohlubuje se negativní postoj občana k využívání městské hromadné dopravy. 
6) Prioritně by se mělo přistupovat k řešení problematiky ovzduší v širších souvislostech a koncepčně.

Sdílejte článek