Zpět 17/10/2017

Jednáme o odkupu ubytovny na Sadové

O prázdninách byla na obvod doručena petice obyvatel z okolí soukromé ubytovny Sadová 12 s požadavkem na její zrušení. Radní obvodu hned v září schválili návrh žádosti o vydání opatření obecné povahy, kterým jsou identifikována místa se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.  

Přijatá opatření se sice podle zákona týkají jen nových nájemníků, jimž nevznikne nárok na doplatek na bydlení, ale i tak už má náš nekompromisní přístup první výsledky. Bezprostředně poté, co jsme náš záměr zveřejnili, byla ubytovna v Sadové nabídnuta k prodeji. V pondělí 16. října se se zástupci realitní kanceláře sešla starostka obvodu Petra Bernfeldová, aby prověřila možnosti odkupu ubytovny do vlastnictví města. „Cena nabízená realitní agenturou činí 15 milionů korun. Obvod by však mohl objekt zakoupit za maximální cenu dle znaleckého posudku. Ten proto v nejbližší době zadáme a následně budeme jednat. V případě kladného výsledku a odkupu budovy bychom měli záměr jej zrekonstruovat a přebudovat na byty,“ uvedla starostka Petra Bernfeldová.

 

Sdílejte článek