Zpět 01/03/2016

Jediný bod jednání zastupitelstva – nebyl schválen. Petice proti stavbě několika čtyřpodlažních domů u Pustkoveckého údolí.

Dne 26. 1. 2016 od 16:00 se konalo 9. mimořádné zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba. Toto zasedání mělo pouze jediný bod a to vznik institutu tzv. bezpečnostního dobrovolníka. Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o poskytnutí dotace, z dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2016.

Předkladatelé tohoto návrhu nebyli schopni odpovědět na základní otázky k dané problematice. Jakou budou mít dobrovolníci pravomoc? Co přesně budou dělat?  Najdou se vůbec ochotní dobrovolníci, kteří budou pracovat zcela zdarma? Jediný, kdo má být placen, je koordinátor (resp. trafika pro kamaráda), za zhruba 500.000 Kč ročně.

Otázka na místostarostku Mgr. Zuzanu Bajgarovou, proč tento bod nebyl předjednán v komisi pro bezpečnosti a transparentnost, resp. kdy tento bod oznámila předsedovi komise? Místostarostka Bajgarová odpověděla, že neměla potřebu předsedu komise tímto materiálem zatěžovat. Škoda, byl by to první materiál Rady pro komisi, kterou sama před rokem vytvořila.

Z uvedených důvodů a několika dalších, nebyl tento bod, na mimořádném zasedání zastupitelstva schválen.

Následovalo vystoupení zástupce petice ohledně výstavby dvou čtyřpodlažních domů, na samé hranici Pustkoveckého údolí. O stavbě se dozvěděli občané víceméně náhodou. Chtěli zcela logicky znát důvody výstavby a dostali následující odpovědi:

Starosta Ing. Mihálik – potřebujeme zvýšit populaci Poruby,

                           – doporučila nám to komise výstavby, kde máme jako koalice většinu a je zde zastoupen i architekt Ing. Kotek, který celou akci projektoval.

 

Místostarostka Mgr. Bajgarová – připadá mi to vhodné místo pro výstavbu,

– nestavíme v Pustkovecké údolí, ale na jeho hranici.

Věc je natolik závažná, že o této kauze natočila Česká televize reportáž (sledujte na následujícím odkazu, čas 17:21):

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030204-udalosti-v-regionech

Pan starosta přiznal, že záměr prodeje pozemku schválila koalice v Porubě (ČSSD-ANO-KDU-ČSL) a následně také stejná koalice i na tzv. velké Ostravě. V září 2015 byl schválen v Porubě prodej pozemků. Marně hnutí Ostravak poukazovalo na fakt, že stavba se zde nehodí, nezapadá do Pustkoveckého údolí a nebyli informování ani pozváni k diskuzi obyvatelé v dané lokalitě. Takto vypadá v praxi informování a zapojení občanů v Porubě.

Přijďte a poslechněte si, jak Vás zastupují lidé, kteří byli ve volbách zvoleni. Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 30. 3. 2016 v 16:00 v sále domova důchodců Slunečnice. 

Sdílejte článek