Zpět 13/09/2018

Jak jsme hospodařili s penězi města

V posledních třech letech jsme výrazně změnili systém hospodaření. Především jsme razantně snížili zadluženost města a připravili se na velké investice. 

Dluh na jednoho Ostraváka byl v roce 2015 téměř 12 tisíc, letos je to jen 7 254 korun. Za tři roky se nám podařilo snížit zadlužení na jednoho obyvatele o téměř pět tisíc korun, což je velká změna. Kromě toho jsme přísně kontrolovali výdaje a z uspořených peněz vytvořili finanční rezervy pro rozsáhlé investiční projekty města.

Přestali jsme investovat do projektů, které pro město neměly význam a realizovaly se jen kvůli tomu, že byly napojeny na evropské zdroje. Začali jsme se zaměřovat na projekty, které pro Ostravu a naše obyvatele skutečně mají smysl.

Za poslední tři roky jsme také navýšili dotace městským obvodům, pro své potřeby dostávají téměř dvojnásobný objem peněz oproti roku 2015. V porovnání s ostatními statutárními městy v České republice jim v Ostravě přerozdělujeme bezkonkurenčně největší část radničních příjmů. A nejen to  – v  letošním roce jsme schválili i nový návrh statutu, díky němuž budou mít městské části každoroční automatickou garanci navýšeného procenta příjmů z městského rozpočtu. Obvody tím získaly větší samostatnost a jistotu v plánování rozpočtů pro své dlouhodobé potřeby a projekty.

Naše promyšlené hospodaření města ocenila renomovaná mezinárodní ratingová agentura Moody´s. V posledních třech letech udělila Ostravě historicky nejvyšší možné ocenění. Ratingová agentura Ostravě postupně zvýšila známku z A2 stabilní až na A1 pozitivní, které je v současné době nejvyšším možným oceněním v rámci celé České republiky.

A že se jedná o správný způsob hospodaření, teď už určitě chápe každý Ostravak!!!

 

 

Sdílejte článek