Zpět 02/01/2014

Informace z posledního řádného jednání rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2013Ve čtvrtek 19. prosince proběhlo za plné účasti radních poslední řádné jednání rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2013. Přinášíme Vám některá z projednávaných témat: - Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem obecních bytů, které jsou nově v nabídce obvodu. Jedná se celkem o sedm bytů lokalizovaných v centru Ostravy a na Fifejdách. Pro zájemce budou bližší informace v nejbližších dnech vystaveny na webovém portále www.nemovitostimoap.cz. - Schváleni byli další tři domovníci, kteří budou mít na starost domy na ul. Jílová, Macharova a Palackého. Práce domovníků si obvod velmi cení, proto jsou průběžně přijímáni noví. Případní zájemci se mohou stále hlásit na majetkovém odboru. - Přestože od 1. ledna 2014 skončí výuka na základní škole Kounicova, rozhodla rada nadále ponechat ve školním bytě školníka, který bude hlídat objekt, starat se o kotelnu a zajišťovat tělocvičnu, jejíž pronájem bude dále pokračovat. Protože v objektu již nebude probíhat výuka, bude možno tělocvičnu využívat během celého dne. Máte-li zájem o využití/pronájem tělocvičny, hlaste se na majetkovém odboru. - Bylo schváleno podání žádosti o dotaci předfinancování a spolufinancování projektu Ozdravné pobyty předškolních dětí Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Zájem o realizaci zatím projevila mateřská škola Poděbradova. Není bez zajímavosti, že pobytu se vedle dětí samotných účastní také jejich rodiče. V rámci projektu stráví několik dubnových dní v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. - V pátek 20. prosince předá obvodu krajský úřad školskou budovu Na Mlýnici. Cílem obvodu je alokace základní a mateřské školy Waldorfská, která je nyní na ul. gen. Píky. V první fázi, která je plánována na březen 2014, bude přestěhována základní škola. V září se pak na novou adresu přesune také mateřská škola. Rada na svém jednání rozhodla o přenechání nemovitosti ZŠ Waldorfská. - Součástí jednání byla také prezentace zástupců Statutárního města Ostrava, kteří radním obvodu představili projektovou dokumentaci k plánované výstavbě autobusového terminálu Jirská a komunikace Skladištní. Na projektu se pracuje již od roku 2006, původní záměr však nebral ohled na umístění terminálu v obytné zóně. Proto rada obvodu vyvolala jednání a následně našla se zástupci města kompromis. Terminál má řešit odstavnou plochu pro autobusy, které nyní parkují na ulicích Suchardova a Valchařská. I tento prostor se nachází v obytné zóně, jejíž obyvatelé si na sníženou kvalitu bydlení spojenou s odstavenými autobusy často stěžují. V rámci nového projektu požadovali zástupci obvodu více izolační zeleně a zvážení potřebnosti chodníku. Dále bylo požadováno zřízení dostatečného zázemí pro řidiče autobusů tak, aby nebyli nuceni přestávky trávit v nastartovaném autobuse, čímž zvyšují hluk a přispívají ke znečišťování ovzduší v oblasti. Následující řádná schůze rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je plánována na 16. ledna 2014.

Sdílejte článek