Zpět 12/06/2014

Hnutí Ostravak – PorubaOd konce roku 2013 se formuje sdružení kolem Hnutí občanů Ostravak v městském obvodě Poruba, složené výhradně z lidí, kteří na území obvodu pobývají. Rádi bychom občanům druhého nejlidnatějšího obvodu v Ostravě nabídli funkční alternativu ke stávajícím politickým subjektům, které dle našeho názoru dlouhodobě neplní zodpovědně svou práci v oblasti správy našeho obvodu a které se domnívají, že vedení porubského obvodu je dědičným lénem, s nímž mohou nakládat dle své libosti bez ohledu na zájmy občanů. 

Naším posláním není v žádném případě kritika. Věříme, že nabízíme konkrétní řešení pro všechny oblasti správy městského obvodu. Za tímto účelem se pravidelně scházejí nejen „Porubáci“ mezi sebou, ale také ve spolupráci s kolegy z ostatních městských obvodů v rámci skupin s nejrůznějším odborným zaměřením.

Implementací jednoduchých kroků po vzoru městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kde Hnutí Ostravak v roce 2010 zvítězilo, chceme především zprůhlednit financování v obvodu. Dle zásady „vše na web“ hodláme publikovat veškeré smlouvy (a to včetně dodatků) na webových stránkách bez jakéhokoli omezení přístupu. Veškeré finanční toky v rámci obvodu tak budou dohledatelné. Podobně chceme přenést do Poruby jmenovité hlasování členů městského obvodu, díky kterému bude vždy snadno dohledatelné, jak jednotliví členi městského obvodu hlasovali. Výmluvy zvolených zástupců ve stylu „oni to rozhodli, já u toho nebyl“ se stanou nenávratně minulostí, stejně jako pletichaření a přiživování se na úkor veřejných prostředků.

 Rádi bychom pracovali pro občany našeho obvodu tak, aby bylo zřejmé, že pro nás náš obvod a jeho obyvatelé nejsou důležití jen v období předvolebního klání, ale po celou dobu působení na radnici. 

 

Sdílejte článek