Zpět 08/11/2015

HAZARD A SMLOUVA S VELKÝM INVESTOREM. OSTRAVŠTÍ ZASTUPITELÉ JEDNALI PODESÁTÉ

Středu 14. října 2015 věnovali zastupitelé statutárního města Ostravy projednávání asi sedmdesátky předložených materiálů. K nejočekávanějším patřila vyhláška k hazardu, zpráva o hospodaření města za první pololetí a smlouva s Mobis Automotive System Czech s.r.o., který hodlá postavit v Ostravě-Mošnově továrnu na výrobu světlometů.

Vyhláška, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území města Ostravy, respektuje stanoviska městských obvodů

„Závazek regulace a omezení hazardu je součástí společného programového prohlášení všech koaličních partnerů a měla ho v programech i většina opozičních stran. Návrh vyhlášky jsme připravovali dlouho a pečlivě,“ uvedl několik let diskutovaný materiál primátor Tomáš Macura (ANO 2011).

Vyhláška začne platit od 1. ledna 2017. Zastupitelé její upravený návrh (s rozšířením o jednu lokalitu, kde bude hazard zakázán) přijali. Pro hlasovalo 43, proti nebyl nikdo, 10 členů se zdrželo.

Obecně závazná vyhláška, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy, využívá takzvané pozitivní vymezení. Stanovuje adresy, kde je možné hazard provozovat. Přístup městských obvodů lze podle primátora rozdělit do čtyř skupin: obvody, které žádají celoplošný zákaz (Vítkovice, Třebovice, Svinov, Slezská Ostrava, Plesná, Nová Ves, Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou, Proskovice, Poruba, Hošťálkovice, Hrabová), obvody povolující provozování ve vymezených lokalitách (Krásné Pole, Lhotka, Nová Bělá, Stará Bělá, Petřkovice, Radvanice a Bartovice), obvody povolující plošný zákaz s výjimkou kasin (Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky) a obvody zachovávající současný stav (Martinov).

„V tuto chvíli je na území Ostravy 3 102 herních zařízení, z toho 412 výherních hracích přístrojů a

2 690 terminálů, jejichž provoz schvaluje ministerstvo financí. Vydáním vyhlášky bude postiženo 85 procent provozovaných zařízení. V rámci příjmů z hazardu, které plynou do městské pokladny, zaznamenáme pokles z 260 milionů na 40 milionů korun ročně,“ řekl T. Macura s tím, že příjmy jsou rozdělovány po třetinách – jedna třetina zůstává městu, třetina je investována do rozvoje kultury a sportu a další třetina je rozdělena mezi městské obvody.

Napříč všemi městskými obvody bude možno provozovat loterie a sázkové hry jen od 22 do 3 hodin, s výjimkou kasin, která mohou fungovat bez omezení.

Podle zastupitele Josefa Babky (KSČM) může město respektovat rozhodnutí městských obvodů, ale může mít také vlastní rozum a prosadit svůj zájem, kterým je vymýcení negativních jevů. K těm podle J. Babky hazard patří. „Náš klub deklaroval, že podpoříme plošný zákaz hazardu s výjimkou kasin a her nezpůsobujících společenské problémy, jako je třeba bingo. Navrhuji, abychom přijali protiusnesení a uložili radě přepracovat vyhlášku tak, aby obsahovala úplný zákaz hazardu na území Ostravy,“ vybídl J. Babka. Hlasováním zastupitelé rozhodli jeho návrh nepřijmout.

Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) se nedomníval, že je vyhláška dokonalá: „Návrh podpoříme, ačkoli máme výhrady. Regulace má zpoždění v řádu let. Všichni sledujeme legislativní proces týkající se omezení hazardu ve Sněmovně. Věřím, že až bude ukončen, budeme na něj schopni pružně reagovat. Nemáme problém s hazardem jako takovým, ale s negativními jevy. Nedomnívám se, že lidé, kteří jsou na hraní závislí, půjdou 1. ledna 2017 do kostela. Nerad bych otevřel trh pro náctileté, kteří se v anonymním prostředí internetu mohou rychle ztratit. Návrh vyhlášky vítáme a prosil bych, abychom v následujících letech pracovali také na snížení negativních jevů s hazardem spojených a sledovali vývoj situace.“

Hospodaření města skončilo příznivě

Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava za I. pololetí roku 2015 přednesl primátor Tomáš Macura (ANO 2011). „Město mělo příjmy 3,635 miliardy, což je 53 procent upraveného rozpočtu. Výdaje činí 2,677 miliardy, tedy necelých 40 procent upraveného rozpočtu,“ uvedl. Investiční výdaje se podle něj rozjíždějí pomaleji a obecně bývají vyšší ve druhé polovině roku. Primátor také zmínil pokles zadluženosti města daný splátkou dluhopisu v létě loňského roku. Aktuální rozpočtová rezerva čítá 42,5 milionu korun.

Mobis pozemky od města koupí, dostane na ně dotaci

Po dlouhých vyjednáváních se podařilo městu dohodnout podmínky kupní smlouvy s Mobis Automotive System Czech s.r.o. Společnost hodlající postavit v Ostravě-Mošnově továrnu na výrobu světlometů změnila oproti původní investiční smlouvě postoj a žádala po městu prodej pozemků za jednu korunu za metr čtvereční i přesto, že taková dohoda podléhá schválení Evropské komise. Ta ji považuje za netransparentní a žádost o souhlas zamítla.

Jak uvedl primátor Tomáš Macura, chce Mobis začít v Mošnově stavět ještě tento rok. Jednání se zasekla a investor hrozil odstoupením od podepsané investiční smlouvy a odchodem z České republiky. Zastupitelé města Ostravy udělili na devátém zasedání radě města mandát vyjednávat dále, ovšem v intencích již uzavřené smlouvy. Kupní cena pozemků je 69 milionů korun a město o ně nechtělo přijít.

„Na straně Mobisu stále existuje zájem o investici, uvědomují si ale, že negativním vyjádřením Evropské komise přicházejí o 69 milionů korun. Existovala varianta, že by peníze zaplatilo město. Nakonec bylo vyjednáno, že celou částku uhradí vláda formou dotace,“ řekl primátor.

Hyundai Mobis by měla ještě letos na podzim položit základy stavby a v roce 2017 provoz zahájit. Předpokládá se, že v regionu tak přibude až 900 nových pracovních míst.

 

Další zasedání ostravských zastupitelů se uskuteční 25. listopadu. Od 19. do 20. listopadu budou zastupitelé pracovat na výjezdním zasedání na Čeladné. Hlavními body programu budou návrh rozpočtu 2016 a strategie IT.

 

Sdílejte článek