Zpět 13/03/2015

GRYGARA VYSTŘÍDAL ŠTOLBA, BANÍK BUDE BEZ DOTACE, MĚSTSKÉ SMLOUVY PŘIJDOU NA WEB

Počtvrté od svého zvolení se 4. března sešli ostravští zastupitelé. Na programu osmdesátibodového jednání měli způsob zveřejňování smluv s městem, vyvěšení tibetské vlajky, darování pozemku před Galerií výtvarného umění i třeba účelové dotace do sportu. Ze zasedání se ze zdravotních důvodů omluvil radní Libor Grygar (ČSSD).

O volbě nového radního navrhuji hlasovat veřejně, řekl primátor


„28. ledna jsem obdržel rezignaci Libora Grygara na funkci členy rady města ze zdravotních důvodů,“ řekl primátor Tomáš Macura (ANO 2011) s tím, že pokud zastupitelé nerozhodnou jinak, probíhá volba nového radního tajně. Na jeho podnět schválili zastupitelé veřejnou volbu.


Náměstek primátora Lumír Palyza (ČSSD) navrhl do funkce Václava Štolbu (ČSSD). Ten se krátce představil a uvedl, že v Ostravě podniká na trhu s nemovitostmi, je specialistou na majetek, vyjednávání a vztahy, a v zastupitelstvu města působil už v letech 2006-2010.


Pro jeho ustanovení hlasovalo 34, proti nebyl žádný a zdrželo se 16 zastupitelů. Dva členové zastupitelstva nehlasovali vůbec.


Na webu města budou k vidění všechny smlouvy. Některé anonymizované


Všechny smlouvy, které statutární město Ostrava podepíše, budou od tohoto okamžiku zveřejněny na jeho webových stránkách. Materiál takzvaně na stůl, který zastupitelé obdrželi těsně před zasedáním, komentoval primátor slovy: „V rámci konceptu otevřené radnice chceme přistoupit ke zveřejňování smluv ve větším rozsahu, než tomu bylo doposud. Bez ohledu na finanční limit plnění, s výjimkou smluv uzavíraných fyzickými osobami nepodnikajícími, hodláme občanům zpřístupnit, jak je hospodařeno s veřejnými majetky.“


Za první hmatatelný pokus o naplnění předvolebních slibů označil tento krok Lukáš Semerák (Ostravak). „Dávám ale návrh na doplnění znění usnesení ve smyslu, aby byly zveřejněny nejen smlouvy, ale také veškerá související dokumentace,“ vybídl L. Semerák.


Na nebezpečí zveřejnění utajovaných informací upozornil Ivan Štefek (KSČM), Josef Babka zase připomněl, že otázky zveřejňování smluv už byly judikovány nejvyššími soudy. „Jakoukoli smlouvu, kterou municipalita uzavře a netýká se krizového řízení, má povinnost zveřejnit,“ uvedl. Doplnil zároveň, že kraj zveřejňuje smlouvy bez ohledu na výši plnění a všechny objednávky nad 50 tisíc korun. Podle Martina Jurošky (KSČM) jde o víceméně administrativní záležitost a demonstrativní krok. „Není důležité, jestli jsme koalice nebo opozice – tento bod podpoříme,“ sdělil L. Semerák.


Zastupitelé hlasováním rozhodli, že na webových stránkách města Ostravy budou od tohoto okamžiku (4. března 2015) zveřejňovány všechny smlouvy a související dokumenty uzavřené městem. V případě neudělení souhlasu se zveřejněním, bude smlouva vyvěšena v anonymizované podobě. Bez nacionálií se zveřejní také smlouvy s fyzickými osobami nepodnikajícími.


Ostrava se k podpoře Tibetu opět nepřihlásí


Zastupitelé rozhodli o nepřipojení k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, o které požádal Spolek Lungta. „Tuto žádost máme na stole každý rok, čekal jsem, že přijde nějaká změna, ale bohužel se tak nestalo. Podporu Tibetu je potřeba vidět jako odkaz na bezpráví, které se ve světě děje. Navrhuji připojení se ke kampani,“ řekl Vladimír Polák (Ostravak).


V odpovědi primátora Tomáše Macury (ANO 2011) zaznělo, že v jedenáctičlenné radě zvítězil návrh vlajku Tibetu na budově radnice nevyvěsit. „Velmi rád povedu i vícehodinovou debatu o porušování lidských práv, ale nemyslím, že tím něco změníme,“ dodal T. Macura.


Podle Petra Pivody (ODS) má rozhodnutí města do značné míry symbolický význam a ilustruje vztah ke svobodě.


Návrh V. Poláka nebyl přijat (pro 11, proti 8, zdrželo se 33 zastupitelů). Původní zamítavé stanovisko sdělující, že se Ostrava ke kampani Vlajka pro Tibet nepřipojí, bylo schváleno (pro 40, proti 0, zdrželi se 3 zastupitelé).


Kraj chce pozemek, nenašli jsme žádný vhodný k výměně, tak mu ho darujme


Předmětem jednání byl také pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na ulici Švabinského. Momentálně je na něm účelová komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje sloužící jako příjezd do Galerie výtvarného umění v Ostravě. Zastupitelé schválili předkládaný návrh pozemek kraji darovat. I přesto, že městský obvod měl značné výhrady.


„Moravská Ostrava a Přívoz vyjádřila k záměru darování negativní stanovisko. Navrhli jsme řešit majetkovou nápravu směnou. Byl osloven krajský úřad, který konstatoval, že momentálně nedisponuje žádným pozemkem ke směně vhodným. Doporučuji, abychom vyčkali, zda se vhodný pozemek najde a neřešili věc darováním,“ vyzvala starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová (Ostravak).


Náměstek Lumír Palyza (ČSSD) se zmínil o dlouholeté spolupráci mezi krajem a městem: „Chceme pozemek kraji darovat, protože i on nám daroval pozemky.“ Podle Josefa Babky (KSČM) se vyčkáváním na příhodnou směnu zdržuje možnost pracovat na projektu galerie Bílý stín (přístavba GVU, pozn.). „Hrajme fér, na jednání kraje padlo, že momentálně nemá na financování dostavby peníze. Existuje mnoho prostředků, jak vyřešit majetkové poměry jinak, než darováním,“ podotkl Lukáš Semerák (Ostravak).


Do sportu půjde v Ostravě přes 60 milionů. Baník zůstane zkrátka


Bez větších problémů byl odhlasován materiál s názvem Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 v oblastech Tělovýchova a sport, Vrcholový sport a Volný čas. Město podpoří 186 projektů v oblasti Tělovýchova a sport (v celkové výši 20 204 tis. Kč), 14 projektů v oblasti Vrcholový sport (38 tis. Kč) a 107 projektů v oblasti Volný čas (3 516 tis. Kč).


Dotace obdrží například Akcent Ostrava, Atletika Poruba, Basketbalový klub NH Ostrava, 1. SC Vítkovice, Klub českých turistů, Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory, Centrum individuálních sportů Ostrava, Akademie FC Baník Ostrava, FC Vítkovice 1919, Tělovýchovná jednota Ostrava, Sportovní klub vozíčkářů Ostrava a řada dalších.


Mnoha žádostem město nevyhovělo. Mezi jinými také FC Baník Ostrava, který zaslal projekt Podpora celoroční činnosti sportovních subjektů v oblasti sportovní výchovy mládeže do 26 let v celkové výši 119,5 mil. Kč. Částka, kterou Baník požadoval, byla 34,6 mil. Kč.


Na naložení s finanční rezervou ve výši 15 milionů korun, která po rozdělení dotací zůstala v kapitole Vrcholový sport, se ptal Martin Štěpánek (ODS). Náměstek primátora Lumír Palyza (ČSSD) mu odpověděl, že o jejich směřování bude diskutovat rada města 17. března.

Další jednání ostravských zastupitelů je plánováno na 29. dubna 2015.

Sdílejte článek