Zpět 18/12/2017

Fajna dílna připravuje další provozy

Více než dvě desítky aktivních členů a asi devět stovek stálých příznivců na sociálních sítích má již Fajna dílna, první veřejná dílna nebo také řemeslný inkubátor v Ostravě, který vznikl z iniciativy města. Při pátečním setkání s primátorem Tomášem Macurou a náměstkyněmi primátora Ivetou Vozňákovou a Kateřinou Šebestovou v areálu Dolu Hlubina o tom informoval ředitel zařízení Gabriel Duda.  

Fajna dílna byla otevřena letos 8. srpna. „Pro město jde o důležitý projekt, kterým chceme napomoci zvýšení řemeslné zručnosti široké veřejnosti, rozjezdu podnikání nových živnostníků a snad i naplnění hesla, že ‚řemeslo má zlaté dno‘,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Jak vysvětlil, ve městě i v regionu je mnoho technicky a manuálně zdatných lidí, kteří se kvůli ztrátě zaměstnání nebo z osobních důvodů zamýšlejí nad tím, co budou dělat dál. Současně je tady méně samostatných podnikatelů než v jiných regionech ČR. „Naším záměrem je, aby Fajna dílna v tomto směru zafungovala jako jakýsi katalyzátor,“ vysvětlil primátor.

Zatím Fajna dílna nabízí v současné době tři plně vybavené provozy – keramický, 3D tisku a arduina, který se těší největším zájmem, a šicí, v němž se pracuje s textilem, kůží a papírem. „Finišuje už ale také příprava na otevření zámečnické a truhlářské dílny, tedy provozů kovovýroby a dřevovýroby, které bychom chtěli uvést do zkušebního provozu už v lednu příštího roku. Právě o tato pracoviště je největší zájem, takže lze očekávat, že po jejich zprovoznění počet členů Fajne dílny výrazně naroste,“ prozradil plány na nejbližší budoucnost Gabriel Duda.

Podmínkou práce v dílnách je přihláška, podpis členské smlouvy, která upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a členem Fajné dílny, a úhrada členského příspěvku. Podrobnosti lze najít na webu http://fajnadilna.cz/.

Jak upozornila předsedkyně provozovatele Fajné dílny, zapsaného spolku Řemeslný inkubátor Iveta Vozňáková, Fajna dílna by měla přispět také k posilování manuální šikovnosti nejmladší generace. „Ze školních osnov se bohužel vytratily předměty, které podporovaly řemeslnou zručnost. Jsem přesvědčena, že právě v přátelském prostředí Fajne dílny budou děti moci trávit společný čas s rodiči a prarodiči a budou se od nich učit řemeslné zručnosti, kterou jsme byli vždy pověstní,“ vysvětlila Vozňáková.

 

Sdílejte článek