Zpět 11/10/2011

Etický kodex zaměstnanců městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Na základě našeho podnětu vydala Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s účinností od 10. října t. r. Etický kodex zaměstnanců městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Kodex upravuje standardy chování zaměstnanců,  které je veřejnost oprávněna očekávat při jednání s  naším úřadem od jeho zaměstnanců. Naší snahou je zajistit všem co největší spokojenost a prohlubovat tak důvěru veřejnosti v náš městský obvod.

Úplné znění kodexu naleznete na webových stránkách www.moap.cz.

Sdílejte článek