Zpět 04/02/2015

DRUHÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA V PORUBĚ, SPOR O ROZPOČET A VÝZNAM FINANČNÍHO VÝBORU, PETICE PROTI STAVBĚ DVOUPODLAŽNÍHO PARKOVACÍHO DOMU NA POZEMKU ŠKOLY

Dne 18. 12. 2014 se konalo druhé zastupitelstvo městského obvodu Ostravy-Poruby. Zastupitelé projednali 21 materiálů včetně 6 přínosů (což je 30% materiálů). Přínosy jsou materiály, které zastupitelé dostanou těsně před jednáním zastupitelstva. OSTRAVAK doufá, že tento postup nebude běžnou praxí koalice ČSSD-ANO-KDU. Není to korektní vůči občanům ani zastupitelům.

Hlavním bodem programu byl rozpočet obvodu. Poměrně ostrá diskuze se vedla o oprávnění rady městského obvodu provádět rozpočtová opatření. Jinými slovy: o jaké částce z rozpočtu může rada ve složení ČSSD, ANO a KDU-ČSL rozhodovat sama, bez souhlasu zastupitelstva. Je potřeba si uvědomit, že na radu obvodu mohou jen členové rady (11 osob). Transparentní přístup a „model otevřené radnice“ předpokládá, že částka by měla být co nejnižší.

Tým odborníků z finančního výboru (kde má koalice většinu a nominovala své finanční experty) správně navrhnul 5%, tedy 20 mil. Kč. Tento návrh byl koalicí smeten ze stolu, jako neprůchozí. Otázka zní, k čemu je tedy finanční výbor, jehož hlas (či názor), jak se ukázalo, je zcela nepodstatný.


Druhý návrh byl zachovat stávajících 10%, jako v minulých letech, ale ani ten bohužel neprošel. Nakonec si rada městského obvodu navrhla 15%, tedy 60 mil. Kč a tento návrh v zastupitelstvu koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL protlačila. V současné době, tedy může rada městského obvodu disponovat s 60 mil. Kč bez souhlasu zastupitelstva, a za zavřenými dveřmi před občany a dalšími orgány samosprávy!Je zajímavé sledovat vnitřní transformaci některých koaličních zastupitelů, kteří ve finančním výboru hlasují pro a na jednání zastupitelstva proti návrhu. Dalším příkladem může být kontrolní výbor, který chtěl OSTRAVAK rozšířit z devíti na jedenáct členů tak, aby opozice měla většinu. Náš opoziční návrh na minulém zastupitelstvu dne 7. 11. 2014 byl koalicí ČSSD, ANO a KDU-ČSL zamítnut, aby na dnešním zastupitelstvu ten samý ale „koaliční“ návrh byl přednesen a schválen.Dalším důležitým bodem jednání byla petice 300 občanů s názvem „Ne garážím v areálu školy“. K tomuto bodu vystoupil iniciátor petice p. Cyrus, který ostře kritizoval záměr postavit dvoupodlažní parkovací dům na pozemku ZŠ Komenského 668 v Porubě. Přestože řečník ale i další zastupitelé čekali, že dostanou kompetentní odpovědi na jasně položené otázky, moc jsme se toho bohužel nedozvěděli.


Je to až zarážející, neboť lidé z ČSSD, kteří seděli v minulé radě a schvalovali tento záměr, sedí i v současné radě a dokonce jsou členy dozorčí rady Kulturního domu Poklad (předsedkyně dozorčí rady Ing. Piperková, členové Ing. Palyza, Ing. Mihálik a Bc. Malík).Fascinující na celé věci je, že odborná organizace státní památkové péče vydala 1. 7. 2014 zamítavé stanovisko ke stavbě jako neakceptovatelnou, významným způsobem narušující základní principy urbanistické skladby, působící cizorodým dojmem a narušující tradiční principy respektované v celém území městské památkové zóny!O to zajímavější bude další zastupitelstvo dne 17. 3. 2015, kde se o záměru realizace stavby bude pravděpodobně rozhodovat. Proto žádáme občany, aby přišli, vyslechli si argumenty a udělali si na věc vlastní názor.

Sdílejte článek