Zpět 08/04/2019

DOTACE MĚSTA POMOHOU ZACHOVAT VÝZNAMNÉ STAVBY A PAMÁTKY

Pět milionu korun vyčlenilo město Ostrava na dotace na opravy památkově chráněných staveb.  

Město Ostrava ze svého rozpočtu přispěje na opravy památkově chráněných staveb, nacházejících se na jeho území. Letos, stejně jako v minulých letech, vyčlenilo ze svého rozpočtu na podporu jejich rekonstrukcí a na opravy pět milionů korun. Minimální výše dotace na jeden projekt je stanovena na 50 tisíc, maximální až na jeden milion korun. O dotaci z programu nejen na opravu kulturních památek, ale také významných staveb si mohou požádat jejich vlastníci od 8. dubna do 10. června.

Město tento program vyhlašuje dlouhodobě. Důvod je jasný, vlastníci významných kulturních památek se často potýkají s tím, že nemají dostatek finančních prostředků na obnovu a rekonstrukce památkově chráněných objektů. V letošním roce proto město navýšilo maximální objem dotace z 500 tisíc na milion korun, aby pro jejich vlastníky byla údržba jednodušší a v řadě případů vůbec dosažitelná. Ostrava bude mít krásnější budovy a vlastníci peníze na jejich  obnovu. Dotace může tvořit maximálně 50 procent celkových nákladů. Město nebude požadované částky krátit, takže úspěšný žadatel získá vždy celou částku, o kterou zažádal.

Podané žádosti posoudí rada města a na její doporučení ostravští zastupitelé schválí jednotlivé dotace konkrétním žadatelům nejpozději do 30. září letošního roku. Projekty musí být realizovány v termínu od 1. června 2019 do 30. září 2020.

Z dotací města byla v minulosti opravena celá řada významných kulturních památek na území města, například katedrála Božského spasitele v Moravské Ostravě, byla zpřístupněna Stará kotelna, zachráněn těžní stroj v areálu dolu Hlubina, financována oprava kostela svaté Anny v Ostravě-Polance a další.

Žádosti je nutné podat elektronicky a současně prostřednictvím pošty nebo na podatelně magistrátu, a to včetně příloh. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace nemůže podávat stát a subjekty jím zřizované a financované.

Výběrová řízení na poskytnutí dotací jsou zveřejněna na webových stránkách města: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/utvar-hlavniho-architekta-a-stavebniho-radu/oddeleni-uzemniho-planu-a-pamatkove-pece/dotace.

 

Sdílejte článek