Zpět 11/01/2016

Dostavby centra pohledem studentů architektury

Od poloviny ledna do polo­viny února se bude ve výstavním sálu naší radnice konat výstava semestrálních prací 26 studentů fakul­ty architektury ČVUT v Praze.

Vernisáž výstavy, spojená  s prezentací a veřejnou debatou se studenty i zástupci obvodu, se uskuteční v pátek 15. ledna od 15 hodin. Studenti se ve svých projektech věnují vyplnění proluk v okolí Masarykova náměstí a navrhují širokou škálu funkč­ního využití staveb, od bytových domů přes polyfunkční domy kombinující by­dlení, obchody a administrativu až po radnice a knihovny.

 

 „Prvotní impulz přišel již v loňském roce ze strany ve­dení školy, která nás oslovila na základě veřejných debat týkajících se oživení centra Ostravy. Spolupráci považujeme za přínosnou i proto, že slibuje nejen odvážná řešení budoucích architektů a urbanistů, ale také neotřelý pohled zvenčí na to, jak by centrum mělo nebo nemělo v budoucnu vypadat,“ řekla starostka Petra Bernfeldová. 

Sdílejte článek