Zpět 20/04/2016

DK Poklad, jak souvisí pozemky 3/1 a p. č. 24 a co je v zájmu obce před občany

Desáté zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba se konalo dne 30. 3. 2016 v 16:00 hodin v sále Domova Slunečnice. 

 Jedním z bodů programu zastupitelstva byly „Informace k DK Poklad.“ K tomuto tématu vystoupil se svou prezentací náměstek primátora Ing. Pražák, Ph. D.

 Dle jeho předpokladu by měla být rekonstrukce dokončena v roce 2018. Na dotaz, týkající se řešení parkování pan náměstek odpověděl, že se v současné době zpracovává materiál na dvě garážová místa umístěná po stranách DK a to o velikosti 54 a 53 míst v ceně cca 60 mil. Kč. 

 

 Do diskuze občanů se přihlásil porubský občan, který se přišel dotázat na důvod stažení materiálu, týkajícího se prodeje pozemků p. č. 24 a části pozemku 3/1, ke kterému došlo v průběhu zasedání Zastupitelstva města Ostravy.  Jedná se o pozemky, o jejichž odkoupení mají obyvatelé přilehlých rodinných domů dlouhodobý zájem. Rada města tento materiál doporučila ke schválení. 

 Pan starosta odpověděl, že se dozvěděl o plánované výstavbě cyklostezky. Pokud by město plánovalo výstavbu cyklostezky procházející těmito pozemky, doporučilo by jejich prodej? 

 

Dalším z příspěvků občanů byla „Petice proti výstavbě dvou třípodlažních nízkoenergetických bytových domů s garážemi pod objektem na ulici Slavíkova na pozemku p. č. 2003/1 a p. č. 2003/20 v k. ú. Poruba-sever.“ Pozemky k výstavbě těchto domů již byly bohužel prodány. 

 

Na otázku, zda se při prodeji těchto pozemků přistupovalo s ohledem na přání občanů, pan starosta odpověděl, že v tomto případě přihlížel k zájmu obce. V čem převyšoval zájem obce nad zájmem občanů?  Tento dotaz zůstal nezodpověděn. 

 

Další mimořádné zastupitelstvo bude 26. 4. 2016 v 16:00 hodin – sále Domova Slunečnice.

Sdílejte článek