Zpět 15/06/2020

Diskuze o názvu projektovaného sportovního areálu ve Svinově

Na posledním jednání zastupitelstva městského obvodu Svinov proběhla diskuze o názvu v současné době projektovaného sportovního areálu za objektem školní jídelny ZŠ Bílovecká 10. Tento byl již dříve usnesením zastupitelstva MOb Svinov 0040/ZMOb-Svi/1822/6 pojmenován „Sportovní areál Slezák“. Jedná se o historický název sportovního klubu založeného v roce 1922, který v dané lokalitě působil. Protože věříme, že je důležité obnovovat staré místní názvy a v tomto případě navíc upozornit na bohatou sportovní historii Svinova, iniciovali jsme toto pojmenování.

Již několik let užíváme novou komunikaci mezi svinovským nádražím a rampou ul. Rudná, které se říká „Přeložka Bílovecké“ případně „Nová Bílovecká“. Oficiální název tato ulice nemá. Přesto by bylo vhodné přinejmenším z důvodu orientačních ji pojmenovat. Nabízí se názvy „Železniční“, „K Nádraží“ případně „ Podél Pražců“. Uvidíme, zda se dílo podaří. Pakliže máte návrh na nový název, přivítáme jej v komentářích na adrese: www.facebook.com/ostravak.svinov/

 

Ilustrace znázorňuje podobu historického odznaku SK Slezák

 

Sdílejte článek