Zpět 10/12/2019

Děti z mateřských škol v aktuálním školním roce na ozdravné pobyty nepojedou

Neschopnost či diletantství vedení obvodu? Nevíme, jak jinak nazvat současnou situaci kolem ozdravných pobytů předškolních dětí našeho obvodu. Na listopadovém jednání zastupitelstva zaznělo z úst obou místostarostek několik protichůdných informací. 

Jednak, že ozdravné pobyty jsou ve fázi příprav a že na zdraví dětí jim záleží a následně, že potřebné výběrové řízení se dosud vůbec nezačalo ani připravovat a také, že případné finanční zajištění nebylo nijak vyřešeno. Nikdo z vedení, včetně paní neuvolněné starostky Z. Ožanové, nám nedokázal odpovědět, zda děti na ozdravné pobyty, které jsme před pěti lety úspěšně zavedli a od té doby v nich každoročně pokračovali, v tomto školním roce pojedou nebo ne.

Vyžádali jsme si tedy komplexní písemnou odpověď na toto téma. Z ní jsme se dozvěděli, že ve školním roce 2019/2020 se neuskuteční ozdravné pobyty pro předškolní děti organizované městským obvodem MOaP. A to je fakt. Neradostný fakt!

 

Sdílejte článek