Zpět 27/02/2012

Děti dělají radost seniorůmJednou ze stěžejních myšlenek volebního programu Ostravaka pro MOaP v oblasti školství bylo propojení generací nejmenších, školou povinných dětí se seniory. Našim hlavním cílem je podpora aktivního dění v obvodě, k čemuž nemalou měrou přispívá i vzájemné poznávání lidí, kteří zde žijí.

Ve zrychlené době zbývá málo času se jen kolem sebe porozhlédnout, natož se s někým pustit do řeči. Novodobým neblahým trendem pak zůstává nevšímavost, lhostejnost a neúcta k práci předchozích generací – namátkovým, smutným příkladem budiž rozpadající se dům Ostravica-Textilia. Pomalu zanikají  tradice, tradice místa, poctivá řemeslná práce a také povědomí o výjimečnosti kraje a jeho osobnostech. O slavných osobnostech si děti mohou přečíst informací mnoho, ale žijí mezi námi obyčejní lidé, kteří jsou např. mistři svého řemeslného oboru nebo  lidé, kteří zažili výjimečné momenty, jsou „hrdinové jednoho dne“, lidé, o kterých se nepíše, přesto však by měli co předat – svou moudrost, skromnost a  pokoru. Nejmladší generace má prakticky velmi málo šancí se s tímto pokladem setkat, dobré vzory jsou mnohdy schovány, opomíjeny, pro média je poklad takového typu „neprodejný“.  Podporujeme tedy aktivity, které se snaží tuto generační a informační propast zacelit, posilovat vzájemný respekt a úctu.

Jednou  z takových aktivit je celoroční, putovní projekt Základní školy Ostrčilova „Já a ti přede mnou“, který obě zmíněné generace dostává do vzájemné interakce. V rámci projektu se pořádají diskuse s pamětníky, tvůrčí řemeslné dílny, akce pro seniory v místních domovech důchodců, divadelní představení, procházky městem po stopách zapomenuté historie, apod. První beseda proběhla u příležitosti oslav 17.listopadu s panem Ulmannem, který všechny žáky a učitele okouzlil právě svou skromností a pokorou. Pro velký úspěch bude následovat pokračování  i v dalším roce.

V předvánočním čase se děti rozhodly udělat radost obyvatelům Domova pro seniory Slunovrat, který se pyšní 100letou tradicí. Celý prosinec připravovaly spolu s učiteli vánoční výrobky, cukroví, perníčky, aj. Poté zorganizovaly vánoční trhy a ranní posezení u kávičky pro své rodiče, příbuzné a známé. Výtěžek akce předčil všechna očekávání – vybraná částka 14 454.-Kč udělala radost nejen nic-netušícím zástupcům Slunovratu, ale především samotným dětem, které by si i tuto akci rády zopakovaly, protože jak samy řekly – má to pro ně smysl. Peníze byly použity na nákup materiálu pro tvůrčí a terapeutické dílny pořádané ve Slunovratu, osobně dětskou delegací budou předány na začátku roku 2012. Další z připravovaných akcí bude krátké divadelní představení pro seniory a tvůrčí řemeslná dílna vedena „mistrem řemesla“ na půdě školy.

Všichni víme, jak těžké je získávat dotace a peníze na různé programy pro mládež i seniory, smysluplně vyplňovat jejich volný čas. Spolupráce škol a domovů důchodců je však především o mezilidském, oboustranně přínosném kontaktu, kde není potřeba milionů. Proto budeme rádi, pokud se podobný projekt či jen dílčí aktivity podaří rozšířit i mezi další školy v našem obvodě.

Sdílejte článek