Zpět 23/05/2016

Den dětí ve znamení Karla IV.

Projeďme kouzelným kočárem branou starých časů a přivítejme s královskými bubeníky vítěze šermířských soubojů. Vydejme se do minulosti, abychom blíže poznali panovníka, který se nesmazatelně zapsal do dějin českého státu založením univerzity v Praze, iniciováním zrodu Města pražského, stavbou Karlova mostu, stavbou Karlštejna a rozšířením území. Užijme si v centru Ostravy oslavy Dne dětí společně s císařem Svaté říše římské a vedle mnoha jiných titulů rovněž českým králem Karlem IV. a oslavme společně 700. výročí jeho narození. Kdy? Ve středu 1. června od 10 do 19 hodin. Kde? Na Masarykově náměstí.

„Projekt letošních oslav Dne dětí, který připravilo Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, se předchozím ročníkům vymyká úzkým spojením s významnou historickou osobností a s výročím jejího narození. Myslím, že je to ideální příležitost, jak nejen dětem, ale i dospělým hravou formou připomenout nejen osobnost Karla IV., ale také historické reálie doby, v níž žil,” zve starostka městského obvodu Petra Bernfeldová na akci s názvem Jede král!!!

K tomu, aby se děti s počiny věhlasného panovníka co nejlépe seznámily, bude sloužit šest stanovišť tematicky zaměřených na nejvýznamnější události doby Karla IV. Každé ze stanovišť rozmístěných na Masarykově náměstí bude opatřeno panelem s popisem a obrazovým materiálem vztahujícím se ke konkrétní významné skutečnosti nebo počinu tohoto vladaře. Dřevěné hlavolamy a kvízové hry a soutěže připomenou založení Karlovy univerzity a výstavbu Města pražského zase hry přibližující práci řemeslníků. Na stanovišti Karlův most si děti vyzkoušejí například stavbu mostu z velkých dřevěných kostek, překlenutí řeky přechodem ze dřeva, zkusí vybarvit omalovánky s motivem Karlova mostu nebo vytvořit architektonický návrh mostu. Další stanoviště budou věnována životu na Karlštejně, cvičení rytířských dovedností a přípravě královských dcer pro život po boku krále a císaře. Na travnaté ploše náměstí se rozprostře rytířské ležení, v němž skupina Guardians předvede ukázky rytířských dovedností a souboje, a mnozí rytíři i odvážné šlechtičny budou smět prověřit svou mušku ve střelnici či si zajezdit na konících a poníkovi. Svět v dobách Karla IV. se zhmotní i v použitých dekoracích, mezi nimiž nebudou chybět ani stojany s tabulemi k dobovým hrám a mapa rozlehlé Karlovy říše, chybět nebude ani hudba v podání dobového bubenického vystoupení s průběžným zapojováním veřejnosti nebo muzikálu inspirovaného životem Karla IV.

A jaký by to byl středověk, kdyby v něm chybělo tržiště s nejrůznějšími laskominami a nádhernými předměty, bez nichž návštěvníci nemohou a nechtějí ze slavnosti odejít? Pokud chcete u toho všeho být, zbystřete! Někde v dáli už zní zvuk fanfár, které oznamují, že Jede král!!!

 

Sdílejte článek