Zpět 29/09/2016

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ SE NEZVÝŠÍ, ZACHOVÁNÍ VYBRANÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK BUDE PODPOŘENO DOTACEMI, OSTRAVA MÁ NOVÉ ŘEDITELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Deset minut po deváté hodině zahájil primátor Tomáš Macura (ANO 2011) 19. jednání ostravských zastupitelů. Ve středu 14. září měli na programu necelou stovku bodů.  Ještě než přistoupili představitelé města k jejich projednávání, připomněli si minutou ticha úmrtí Karla Šeráka, legendárního českého tankového velitele, který se zasloužil o osvobození Ostravy v květnových bojích roku 1945. Veterán druhé světové války zemřel 17. července 2016 ve věku nedožitých 93 let.

Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí byl z jednání stažen

„Měli jsme vůli tento materiál projednat, je tady silné přání 21 z 23 městských obvodů,“ okomentoval svůj návrh na stažení bodu s číslem 90 primátor Tomáš Macura (ANO 2011) a dodal: „Smutné je, že vedení městských obvodů zřejmě nemá politickou podporu těch stran, které sedí tady v zastupitelstvu. Zřejmě není možné sedět na dvou židlích a na každé hlasovat jinak.“

O co šlo? Zastupitelům byl ke schválení předložen návrh obecně závazné vyhlášky, jíž by byl zvýšen místní koeficient, kterým se násobí celková daňová povinnost poplatníka, a to z čísla 1 na číslo 2. Zvýšení požadovalo 19 městských obvodů, 3 s jeho zavedením nesouhlasily, 1 projednal návrh bez přijetí usnesení. Vyhláška měla začít platit od 1. ledna 2017.

Starostka Mariánských Hor a Hulvák vystoupila s apelem na projednání vyhlášky. „Zvýšení daní se nedotkne občanů, ale firem, jejichž kamiony ničí ostravské silnice, které musí městské obvody opravovat. Příjmy obvodů se kvůli regulaci hazardu snížily… Byl by někdo tak odvážný a před volbami si vzal materiál za své?“ ptala se Liana Janáčková.

Po krátké pauze, kterou si na poradu politických klubů vyžádal Petr Veselka (ANO 2011) se o slovo přihlásil mezi jinými i Vladimír Polák (hnutí Ostravak), který řekl: „Nebudu se k tomu vyjadřovat. Zklamání se dostavují v rovině soukromé i politické“. Martin Juroška (KSČM) prohlásil: „Návrh neřeší žádný deklarovaný účel, neobsahuje studii, ani to, jaký bude mít dopad. Chápu vedení obvodů, že posuzují ten návrh ze svého hlediska, nicméně jediným orgánem, který může rozhodnout o tom, jestli se zvýší většině vlastníků daně, jsme my. Je to velmi nesystémové a velmi nespravedlivé pro občany města – to je náš hlavní důvod, proč řešení, jak je navrženo, odmítáme.“

Podle Lukáše Semeráka (hnutí Ostravak) nemá cenu jít hlavou proti zdi. „Jestliže se obě strany vyjádřily, že návrh nepodpoří, jakkoli ho my vítáme, nebudeme k tomu už vést další diskuzi.“ Dodal, že věří, že je možné se k vyhlášce vrátit ještě v tomto volebním období.

„Situace je velmi složitá. Paní Janáčkovou chápu a mohu souhlasit s panem Semerákem v tom, že materiál také nepovažuji za mrtvý. Přivítal bych, kdyby byl vypracován systémový materiál, který by mohl být projednán v rámci politických klubů,“ uvedl Lumír Palyza (ČSSD).

Hlasováním zastupitelé rozhodli, že návrh vyhlášky stáhnou z programu jednání.

 

Ostrava pošle na zachování kulturních památek přes 3,5 milionu korun

Neinvestiční dotace určené na zachování a obnovu kulturních památek pro rok 2016 pomohou s údržbou a opravami šesti významných staveb v Ostravě.

V Kristově evangelickém kostele v Moravské Ostravě budou díky finanční podpoře města například opraveny lustry, Městský dům v Mariánských Horách na ulici Nivnická projde renovací fasády, ve vile na Poděbradově ulici se uskuteční výměna replik oken, kostel sv. Anny v Polance nad Odrou bude mít opravenou střechu věže, v kostele sv. Františka a Viktora v Hrušově bude repasován vstupní portál a opraveno kamenné schodiště, bytový dům v Přívoze opraví uliční fasády.

Žadatelé zaslali do výběrového řízení, které bylo ukončeno 20. května letošního roku, celkem 9 projektů v souhrnné výši 5,2 mil. korun. Po projednání v komisi muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města bylo zastupitelům doporučeno podpořit 6 žádostí. Ostrava tak v tomto roce pošle na zachování a obnovu kulturních památek přes 3,5 milionu korun.

Některé příspěvkové organizace mají nové ředitele, stejně tak se změnili vybraní členové představenstev a dozorčích rad

Během letních prázdnin došlo ve městě k několika změnám na pozicích ředitelů příspěvkových organizací.

Ředitelem PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava se stal Marek Pokorný, ředitelkou Domova Magnolie Andrea Heczko Gibejová a ředitelem Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig.

Krátká debata předcházela volbě nového člena představenstva Dopravního podniku Ostrava. Návrh radního Lukáše Semeráka (hnutí Ostravak), aby se jím stal Daniel Morys, komentoval Zbyněk Šebesta (KSČM): „Byl jsem členem výběrové komise a vyjádřil jsem jiný názor na obsazení funkce člena představenstva. Doporučil jsem členům našeho klubu, aby navrhované usnesení nepodpořili.“

Podobně se vyjádřil Ivo Hařovský (ČSSD): „Přidám se s názorem k panu Šebestovi. Hlasoval jsem pro jinou osobu. Jednou ze základních podmínek výběrového řízení bylo, aby dotyčný člověk měl praxi v oboru dopravy. U tohoto člověka byl otazník, zda podmínku splňuje.“

„Výběrové řízení je nástavba, není to zákonná povinnost. Nehledáme do čela dopravního podniku dopravního experta, hledáme manažera. V tomto kontextu je irelevantní takto debatovat. V dopravním podniku nejsou lidé. Daniel Morys do managementu, jak je dneska složený, dobře zapadne,“ uzavřel diskuzi L. Semerák.

Daniel Morys byl na post člena představenstva DPO schválen. Ve funkci tak nahradí Romana Kadlučku, kterému koncem srpna skončilo pětileté funkční období.

Změny se chystají také v dozorčí radě Domu kultury města Ostravy. Kamil Bednář (ČSSD) oznámil primátorovi svou rezignaci na funkci člena dozorčí rady. Nahradit by ho měla Eva Petrašková (ČSSD).

 

Ostravští zastupitelé jednání ukončili krátce po 14. hodině. Další zasedání se uskuteční 19. října 2016.

Sdílejte článek