Zpět 15/03/2019

Další zprávy ke spalovně

Podle našich informací MŽP vrátilo dokumentaci ke spalovně společnosti SUEZ k doplnění pro rozpory zjištěné při veřejném projednávání jejich žádosti. Je to prozatím dobrý výsledek.  

Klíčovou roli v tomto rozhodnutí hrála zejména precizní argumentace občanů Petřkovic, kandidujících zde za hnutí Ostravak, kteří na veřejném projednávání zpochybnili údaje společnosti SUEZ o potřebnosti rozšíření provozu spalovny, poukázali na rozpory v žádosti a rozhodujícím způsobem se zasadili o to, že se vůbec veřejné projednávání konalo! Taktéž s podporou stovek občanů z celé Ostravy, včetně hnutí Ostravak, kteří jejich žádost ve velmi krátké době podepsali.

Také odbor životního prostředí města precizně argumentoval další legislativní výhrady k rozšíření spalovny, které vedly k negativnímu stanovisku Rady města Ostravy.
A nakonec na návrh hnutí Ostravak přijalo negativní stanovisko k této věci i Zastupitelstvo statutárního města Ostrava.

Naopak MSK kraj rozšíření spalovny stále podporuje!

Nyní bude mít společnost SUEZ maximálně tři roky na doplnění dokumentace.

Důvody proč jsme stále proti rozšíření provozu spalovny nebezpečných odpadů lze považovat za shrnutí základních problémů prezentovaných při veřejném projednávání:

1)       není prokázáno, že rozšíření spalovny pro MSK kraj je potřebné,

2)       je podezření že dokumentace společnosti SUEZ podceňuje vlivy na životní prostředí, imisní limity a dopravní zátěž lokality,

3)       není přípustné zvyšovat imisní zátěž krajiny, kde imisní limity garantované státem a zákonem jsou soustavně překračovány.

Další vývoj budeme pečivě sledovat a budeme Vás včas informovat. Bitva dále pokračuje!

 

 

Sdílejte článek