Zpět 17/12/2020

Chceme být IN, ale nejde to

Do programu jednání pondělního zastupitelstva se mi podařilo zařadit bod týkající se změny jednacích řádů výborů a komisí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Změnu jsem navrhovala v souvislosti s přetrvávajícími covid opatřeními a zajištěním tak možnosti jednání komisí rady a výborů zastupitelstva online prostřednictvím videokonference a k úpravě možností hlasování per rollam (prostřednictvím e-mailu).  

Bohužel při projednávání samotného návrhu jsme si od vedení obvodu vyslechli, jak by to bylo fajn, ale i spoustu důvodů proč to nyní schválit nejde. A taky nakonec hlasování o mém návrhu neprošlo.

Díky čtyřem hlasům koalice, kteří při schvalování pro zařazení do programu byli PRO.

Já těmto čtyřem děkuji za vyjádření jejich názoru a jejich původní podpory si vážím.

 

Ing. Petra Bernfeldová

Ostravak, hnutí občanů

 

 

 

Sdílejte článek