Zpět 01/11/2017

Ceny pro Ostravu za Chytrou radnici

Hned několik cen získalo město Ostrava v soutěži Chytrá radnice. První ročník celostátní soutěže byl organizován Úřadem vlády ČR, Českou spořitelnou a společnostmi O2 a DDeM, a jejím cílem bylo zviditelnit a také ocenit zavádění moderních technologií do každodenního provozu municipalit. 

Ostrava získala 1. místo v kategorii Veřejná doprava za zavedení používání bezkontaktních platebních karet při placení jízdného ve vozidlech MHD. „Platba bezkontaktní kartou byla zavedena v červenci loňského roku a stala se oblíbenou formou platby v prostředcích městské hromadné dopravy. Odbavování cestujících se tak stalo ještě jednodušší a pohodlnější,“ uvedl radní pro dopravu Lukáš Semerák. Ostrava uspěla ještě s dalšími třemi projekty – SmogAlarm, Obecní energetický systém a Strategický plán rozvoje města Ostravy.

Vyhlášení výsledků se konalo v pondělí 30. října v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Oceněné ostravské projekty:

FajnOVA – Tvorba Strategického plánu rozvoje města Ostravy: V roce 2016 probíhala v Ostravě příprava strategického plánu rozvoje města na období 2017-2023. Specifikem tohoto unikátního procesu byla vysoká míra komunikace a zapojení veřejnosti do tvorby plánu pod značkou fajnOVA. Různými způsoby se zapojilo až 20 tisíc obyvatel Ostravy.

Používání bezkontaktních bankovních karet ve veřejné dopravě: Zavedení funkcionality odbavení cestujících pomocí obecně akceptovaných bezkontaktních bankovních karet, které již cestující vlastní

SmogAlarm: SmogAlarm je aplikace určená pro chytré mobilní telefony ke zjištění aktuálního stavu ovzduší na celém území České republiky. Aplikaci vyvinula nezisková organizace Čisté nebe v roce 2011 a její aktualizaci z roku 2017 financovalo statutární město Ostrava.

„Obecní“ energetický systém: Realizovaný projekt komplexně řeší energetické potřeby několika objektů nacházejících se v městském obvodu Krásné Pole. Jedná se o ZŠ se školní jídelnou, budovu MŠ a dále přilehlé objekty bytového domu a zdravotního střediska s celkovou spotřebou tepla na úrovni cca. 2 000 GJ/rok.

 

 

Sdílejte článek