Zpět 11/04/2017

Centrální obvod nazdobíme dvaceti tisíci letničkami a extenzivními trvalkovými záhony

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zahájil v roce 2014 výsadbu extenzivních záhonů. 

„Některé chodníky v samotném centru města jsou nepřiměřeně široké a vytvářejí smutný, šedý, betonový dojem. Nejenom estetický pocit, ale i to, že tráva a zeleň je jedním z největších lapačů prachu, nás vedl k myšlence vysázení travnatých pásů a extenzivních záhonů v místech, kde se nad tím dříve nikdo ani nezamyslel. První extenzivní záhon jsme nechali vysadit na Sokolské třídě u křižovatky s ul. Českobratrskou, kde se krásně ujal a zkrášluje tuto lokalitu.  Skladba bylin je koncipována  tak, že kvetoucí a barevné květy je možné obdivovat po celé vegetační období,“ uvedla starostka Petra Bernfeldová.  Další trvalkové záhony máme na ulici Umělecká, na náměstí Dr. E. Beneše a nově přibude i na ulici Tyršova. Dalšími lokalitami, kde chceme trvalkové záhony vysadit je Smetanovo náměstí a v travnatých pásech u zastávky Křižíkova. 

K naší aktivitě se letos přidává i město Ostrava. Nejpozději na podzim zajistí výsadbu zeleně v osmi lokalitách našeho obvodu – v kruhovém objezdu před Novou radnicí, na ulici Novinářské u restaurace Morávka, na křižovatce ulic Mariánskohorská a Nádražní, u restaurace Nashville na ulici Nádražní, ve středovém ostrůvku ulice Novinářské poblíž Futura, a rovněž ve středovém ostrůvku na ulici Varenská, na ulici 28. října podél tramvajového kolejiště na výjezdu na Frýdlanstké mosty a u parkoviště na ulici Biskupská. Obvod hodlá vytipovat i další lokality vhodné pro výsadbu trvalkových záhonů, a to na sídlišti Šalamouna a sídlišti Fifejdy II. 

V Komenského sadech již nyní začaly kvést vysazené cibuloviny – krokusy, narcisy a rostliny camassia neboli ladoník. Jedná se o metr široký pás od hlavní brány k památníku, který je doplněn i záhonem růží. Letos poprvé vykvetou trvalky i kolmo na obě strany směrem k „rondelu“ a na druhou stranu směrem k tenisové hale.

Centrální obvod navíc zkrášlí od poloviny května více než 20 tisíc letniček. Vysazeny budou například salvie, tagetesy, chlorophytum s ozdobným listem, cinerárie, pelargonie, coleus, jiřinky atd. a do závěsných nádob bude dosázeno dohromady 2500 kusů muškátů. „Samozřejmě pravidelně provádíme údržbu těchto rostlin. To znamená zálivku, pletí, zastřižení po odkvětu a podobně,“ vysvětluje ředitel technických služeb Petr Smoleň.

 

Sdílejte článek