Zpět 07/04/2016

AUDITY UKÁZALY VÁŽNÉ NEDOSTATKY V HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE, DNY NATO MĚSTO I PŘES VÝHRADY PODPOŘÍ, ŠKOLÁM ČERPAJÍCÍM PŘÍSPĚVEK Z FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ SE ZPŘÍSŇUJÍ PODMÍNKY

Patnácté zasedání, na kterém se ostravští zastupitelé sešli 23. března v budově Nové radnice, zahájila minuta ticha k uctění obětí bruselské tragédie.

Jeden z nejzásadnějších materiálů – forenzní audity některých obchodních společností města – zajímal ještě před projednáním prvního bodu programu Lumíra Palyzu (ČSSD). Dotazoval se na závěry šetření a také volbu nového ředitele Městské nemocnice Ostrava. „Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení je 25. března, rada by měla projednat jmenování nového ředitele 12. dubna,“ odpověděl náměstek Michal Mariánek (hnutí Ostavak) s tím, že šéfa nemocnice doporučí radě města komise složená ze zastupitelů napříč politickým spektrem a odborné veřejnosti.

 

Forenzní audit v Městské nemocnici Ostrava potvrdil systematické porušování zákona o veřejných zakázkách

Zastupitelé obdrželi na stůl materiál seznamující se závěry forenzního auditu v městské nemocnici. Primátor Tomáš Macura (ANO 2011) je okomentoval: „Na začátku dubna 2015 provedl odbor interního auditu a kontroly magistrátu audit v městské nemocnici, který zkonstatoval systematické a flagrantní porušování zákona o veřejných zakázkách a identifikoval objem nesoutěžených zakázek, které soutěženy být měly, ve výši 150 milionů korun. Protože závěry auditorů byly vedením nemocnice rozporovány, bylo přikročeno k forenznímu auditu externí společností. Ten zjištění našeho úřadu potvrdil. V období let 2011 až 2014 nesoutěžila Městská nemocnice Ostrava dodávky léčiv a zdravotnického materiálu v rozsahu přes 700 milionů korun, ačkoli tak měla činit. K porušení zákona došlo i stanovením diskriminačních kvalifikačních kritérií nebo dělením velkých zakázek na menší a realizací víceprací bez soutěže. Objevují se také například zakázky přidělované osobám příbuzným, nevykazování soukromých kilometrů ve služebních vozidlech a další záležitosti.“

Zpráva byla podle primátora předána protikorupčnímu útvaru Policie ČR, který šetří zodpovědnost konkrétních osob a vznik škod.

„Chodím spoustu let na rozbory do městské nemocnice a i v období, v němž vznikly uváděné rozpory, bylo všechno v pořádku. Zajímalo by mě tedy, jak je možné, že teď jsou nálezy tak závažné,“ ptala se Yveta Sekeráková (KSČM).

„Pro mě je to záhadou také,“ vyjádřil se T. Macura s tím, že odpověď nemá. „Jsme ve funkci rok a tři měsíce a za tu dobu proběhla jedna kontrola, která přinesla předkládaná zjištění. Naši auditoři říkají, že dříve nic nezjistili. Nechci to komentovat, protože to neumím,“ dodal.

O další osud závěrů forenzního auditu se zajímal Zbyněk Šebesta (KSČM). Primátor řekl, že nejprve celou zprávu prostuduje sám a poté rozhodne, co s ní dál: „Některé zprávy nejsou v podobě, kdy je mohu kompletně vzít a předat řediteli nemocnice k vyjádření.“

Zastupitelé svým hlasováním vzali na vědomí zprávu o průběhu forenzních auditů Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, a vybraných obchodních společností.

 

Ostrava dá na Dny NATO přes 2 miliony, o 5 procent méně než loni

Delší debata o významu, názvu i organizaci Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil Armády České republiky 2016 předcházela schvalování poskytnutí dotace. Požadavek organizátora, 3 miliony korun, byl na návrh rady města snížen na 2,223 milionu. V důvodové zprávě bylo snížení dotace vysvětleno takto: „Oproti požadované dotaci je navržená částka nižší s ohledem k rozpočtovým možnostem odboru kanceláře primátora.“ Loni dostalo pořádající Jagello 2000 od města 2,34 milionu, předloni 2,6 milionu korun.

Podle názoru zastupitele Ivo Hařovského (ČSSD) by měl letos na akci putovat stejný objem financí jako v roce 2014. Naopak náměstek primátora Martin Štěpánek se vyslovil pro navýšení dotace.

Přemýšlet o změně názvu vybídl pořadatele Martin Juroška (KSČM): „Hlavním cílem akce je propagace významu NATO, o čemž mám vážné pochybnosti v souvislosti s posledním děním.“ Zbyněk Šebesta (KSČM) dodal, že by se za současné bezpečnostní situace neměla akce konat vůbec.

O dotaci rozhodlo hlasování zastupitelů. Z přítomných 51 členů se pro vyjádřilo 40, proti 6, zdrželi se 2 a nehlasovali 3. Návrh na poskytnutí byl tedy přijat.

 

Město trvá na vyšší kvalitě stravy a ubytování pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Zpřísnilo podmínky čerpání fondu

Úpravou přílohy statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší byly mimo jiné zpřesněny podmínky poskytování podpory z fondu, a to například v oblastech stavování, pitného režimu a ubytování dětí.

„Statut fondu jsme zpřísnili proto, aby stravovací, ubytovací i hygienické podmínky pro děti byly mnohem lepší než doposud. Věřím, že školy budou vybírat taková zařízení, která podmínky bez výhrad splní. Bohužel se k nám dostávaly stížnosti, a to nejen na stravování, kdy dětem byly servírovány polotovary. Když děti jedou mimo Ostravu za peníze fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, musí nejen zdravě jíst a pít, ale také trávit čas v prostředí, kde se budou cítit opravdu dobře,“ uvedla náměstkyně Kateřina Šebestová (ANO 2011).

V rámci nových podmínek bude například k vytvoření odpovídající stravovací dávky využit spotřební koš potravin, podle kterého se připravují jídla ve školních družinách. Protože by se tyto podmínky mohly promítnout do ceny pobytů, dochází zároveň k navýšení dotace na jednoho žáka o 1500 korun (z dosavadních 4500 na 6000 korun).

Žádosti o čerpání příspěvků z fondu na období od 1. listopadu 2016 do 30. dubna 2017 mohou školy zasílat do 25. května 2016.

 

 

Další zasedání zastupitelů města Ostravy je plánováno na 13. dubna 2016.

Sdílejte článek