Zpět 20/06/2022

Zeleň je jedna z hlavních vizitek města

Příznivě ovlivňuje klima, mírní výkyvy počasí a má blahodárný vliv na psychiku člověka.

Zeleň ve městě má mnoho důležitých funkcí pro obyvatele i pro ochranu přírody a krajiny. Mezi ty nejdůležitější patří vytváření příjemného klimatu pro bydlení, odpočinek a hygienu prostředí, protože zeleň včetně travnatých ploch zadržuje prach a hluk z ulice, čímž snižuje tvorbu smogu. Zeleň zachycuje vodu a mírní tak teplotu v letních měsících, kdy se město přehřívá.

Městská zeleň v Ostravě pokrývá jednu pětinu celého území města. V posledních letech dochází k výraznému ozelenění brownfieldů. „Komplikace však nastává v centru města a hustě zasídlených částech, kde zejména z důvodu dopravních staveb, rozšiřování inženýrských a telekomunikačních sítí dochází ke kácení stromů, přičemž náhrada na daném místě již není možná,“ sděluje Břetislav Riger z hnutí Ostravak. Faktorů proč už strom v dané lokalitě nevysadíme, je několik – bezpečnostně dopravní důvody, ale zejména konflikty se sítěmi technické infrastruktury. Zde jsme bohužel podlehli tomu, že stromy ustupují sítím. „A to je špatně. Vždy se snažíme hledat takové řešení, aby stromy zůstaly na svém místě a sítě se umisťovaly pod chodníky či cesty, a ne do zeleně,“ doplnil B. Riger.

Současné vedení města či některých městských obvodů v Ostravě však nejsou tak přívětiví k zeleni jako Ostravak, hnutí občanů, jehož jedním z cílů je důraz na kvalitu životního prostředí a k tomu bezesporu zeleň ve městě patří. Mohou se pyšnit nápadem květinových záhonů ve městě, ozeleněním tramvajových tratí nebo boji pro klíněnce (škůdce, který napadá stromy kaštanů). „Možná i proto stále slýchávám od lidí v centru města, že péče o zeleň doznala změn, které však nevedou k lepšímu. V historickém centru byla řada stromů pokácena ze zdravotních důvodů, a to bez náhrady a prázdné stromové rošty působí smutným pohledem. Naštěstí alespoň alej u Sýkorova mostu se po více než třech letech dočkala obměny,“ říká Petra Bernfeldová z Ostravak, hnutí občanů.

Posteskla si taky nad posledním velkým zásahem motorových pil v Sadové ulici, kde padla celá část lipové aleje. Zcela se tímto změnil ráz dané lokality jak pro návštěvníky parku, tak pro obyvatele, kteří zde bydlí. Po opravě vozovky a chodníku zde sice bude vysazena nová alej jinanu dvoulaločného nebo-li ginkgo biloby, když si ale uvědomí, jak rychle roste, bojí se, že se ani její děti nové krásně zelené a husté aleje nedočkají. Kácení stromů se bohužel plánuje také v dalších lokalitách Moravské Ostravy. Například z důvodu rekonstrukce chodníku na ul. Křižíkové. „Tady mě ta situace mrzí o to více, že budou pokáceny zcela zdravé a vitální stromy, čistě ze stavebních důvodů. Toto bych nedopustila. Místo toho, aby se někdo zamyslel, jak stromy nechat na původním místě, volí se ta jednodušší varianta – kácení. Je to velká škoda, protože mnohdy už na stejném místě strom nevysadíte z důvodu ochranných pásem pro sítě vodařů, plynařů, telekomunikačních drátů apod.,“ dodává P. Bernfeldová, která osm let byla ve vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a v letošních podzimních volbách bude opětovně kandidovat na starostku.

Sdílejte článek