Zpět 23/05/2022

Zaujalo Ostravaka – situace s válečnými běženci na hlavním nádraží

Hlavní nádraží - vstupní brána do města musí být bezpečná. Na posledním jednání Zastupitelstva města Ostravy zástupci hnutí Ostravak poukázali na situaci, které aktuálně čelí lidé, kteří v Ostravě využívají pro své cesty hlavní vlakové nádraží.  Prostory uvnitř nádražní budovy a také přilehlý venkovní prostor je okupován skupinou ukrajinských Romů, která nárazově čítá až 300 lidí, je tvořena zejména ženami s dětmi a otázkou je, zda-li opravdu dorazili z míst zasažených válečným konfliktem.    

Tito lidé přejíždějí zejména mezi největšími městy v České republice a kvůli tomu se také téměř denně mění osazenstvo. Co se ovšem nemění, je způsob jejich chování, obtěžující ostatní cestující zvýšeným hlukem a také tím, že nezletilé děti žebrají nejen od procházejících cestujících, ale také od řidičů čekajících na své příbuzné či kolegy. Je důležité zmínit, že zde nedochází k nějakému nezákonnému jednání, ale jednoznačně je celá situace velmi nepříjemná všem účastníkům. Hlavní nádraží je jedním z hlavních vstupů do našeho města a určitě nechceme, aby návštěvníci Ostravy získali zážitkový balíček v této podobě. Z většího odstupu má pak  chování této specifické skupiny dopad na vnímání situace opravdových válečných běženců, kde dominantní část těchto lidí je velmi vděčná za poskytnutou pomoc a tato malá skupina zkresluje nepopiratelnou potřebu humanitární pomoci. 

Zastupitelé Ostravak, hnutí občanů vyzvali vedení města, které o problému ví a alibisticky spoléhá na ostatní, aby aktivně tento problém řešilo, ale ne na úkor celkové bezpečnosti ve městě. „Náš podnět směřoval především k tomu, aby zejména v době, kdy je na nádraží největší pohyb osob, došlo k posílení personálu dotčených institucí tak, aby nebyli cestující vystaveni výše popsanému chování. Rádi bychom zdůraznili, že těmito bezpečnostními složkami máme na mysli zejména bezpečnostní složky státu a byli bychom velmi neradi, kdyby celou situaci odskákala Městská policie Ostrava. Dle dostupných informací již vláda připravuje legislativní kroky, které by měly pomoci celou situaci řešit. Než se však dopady vládních nařízení propíší do praxe, je naším jednoznačným zájmem regulovat bezpečnostní situaci na hlavním nádraží tak, aby se cestující cítili bezpečně, “ řekl Lukáš Semerák, Ostravak, hnutí občanů. Neřešení současné tristní situace může snadno vést k tomu, že se hněv nespravedlivě obrátí proti opravdovým válečným uprchlíkům, kteří naši pomoc potřebují.

 

 

Sdílejte článek