Zpět 14/03/2022

Zaujalo Ostravaka – Ptačí zpěv se vrací do města

Již řadu let podporuje hnutí Ostravak zlepšení podmínek pro návrat ptactva do města.

Možnosti hnízdění ptactva ve městech, jehož populace meziročně klesá, se v poslední době stalo důležitým ekologickým tématem. Už před několika lety začaly mateřské a základní školy v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s instalací ptačích budek na stromy nebo budovy. Děti tak skrze projekt Mladý badatel, který byl podpořen Moravskoslezským krajem a stal se předzvěstí mnohem většího projektu, vyvěsily řadu vlastnoručně vyrobených ptačích budek.

Na tuto iniciativu navázal v roce 2019 zcela nový výzkum zabývající se problematikou hnízdění ptactva, v němž se spojila studentská organizace SOVA z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, město Ostrava a jeho městské obvody. V rámci tohoto projektu byly vytipovány vhodné lokality s různými stupni urbanizace, kde byly rozmístěny dva typy ptačích budek. Nejobsazovanější byly dle předpokladu ty, které byly instalovány v místech s vyšším podílem zeleně a nižší mírou urbanizace. Milým překvapením v nejvíce osídlených ptačích budkách pak byly nálezy větších množství vajec a i mláďat. Právě tento projekt získal podporu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v čele s bývalou starostkou, Ing. Petrou Bernfeldovou z hnutí Ostravak, která stála u jeho samotného zrodu. Na základě pozitivních výsledků bylo počátkem loňského roku nainstalováno dalších 100 ptačích budek na území města Ostravy, které mají za cíl zvýšení populace ptactva ve městě.

Pro hnutí Ostravak je nesmírně důležité udržet ptactvo ve městě.  O tom ví své i zastupitelka městského obvodu, Ing. Petra Bernfeldová (Ostravak), která dodává: „Miluji jarní probuzení zpěvem ptáků a jsem moc ráda, když vidím, že se do velkoměsta vracejí i jiné druhy ptactva než jen holubi. Město by nemělo být jen územím betonu a konzumu, potřebuje svou přírodu. A že se u nás ptactvu líbí, je vidět i na řece Ostravici, kde v loňském roce ke kačenám přibyly i labutě. Nejinak je tomu i letos, kdy v blízkosti mostu na ul. Muglinovské přibyl pro změnu nový druh kačen a s mladším synem se nemůžeme dočkat, až najdou odvahu spřátelit se i s našimi stálými radničními kačkami.“

Značnou podporu instalace ptačích budek napříč městem Ostrava potvrzuje i místostarosta městského obvodu Svinov, Daniel Žitník, taktéž z hnutí Ostravak. „V rámci hnutí připravuji na začátek března výrobu a rozmístění 30 ptačích budek. Určitě vám dáme vědět, až budou budky vyvěšeny. Třeba vás budeme inspirovat a taky nějakou budku ptactvu ve svém okolí pořídíte“.

Sdílejte článek