Zpět 14/10/2022

Vladimír Polák – kultura není jen kulturák

Celý svůj život má spjatý s Ostravou, a i možná proto je již osmým rokem v týmu hnutí Ostravak.

Naše povídání začíná slovy z osobního života o tom, že jeho pradědeček v Ostravě od šestnácti let kopal uhlí, a on sám se od šestnácti pravidelně začal objevovat na ostravských jevištích. Veškeré vzdělání získal v Ostravě, tedy od školky na ulici Poděbradova, přes Základní školu na ulici Ostrčilova až po Janáčkovu konzervatoř. První zkušenosti s komunální politikou nabyl v zastupitelstvu Moravské Ostravy a Přívozu. Pak si dal na čas pauzu a v roce 2014 přijal nabídku kandidovat do Zastupitelstva města Ostravy za hnutí Ostravak. „Hnutí Ostravak mi přišlo jako ideální a potřebné v komunální politice z hlediska různorodé odbornosti svých zástupců. Příkladem mohou být docentka Vozňáková s praxí vysokoškolského pedagoga v oboru ekonomie, Michal Mariánek pracující celý život v sociální oblasti, doktor práv, podnikatel a zkušený developer Lukáš Semerák, stejně tak jako docent Jančík, odborník na ekologii či doktor Málek primář z ostravské nemocnice. Všichni zmínění, ale i ostatní kolegové nejen svým vzděláním, ale také zkušenostmi z komunální politiky mají co nabídnout,“ říká Vladimír Polák.

V současné době působí Vladimír Polák, kterého většina Ostravanů zná jako herce, jako zastupitel města Ostravy, dále jako předseda kulturní komise a člen komise Muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické. Na dotaz, jak lze vše skloubit a stihnout říká. „Některé dny jsou hektičtější, ale když se chce, všechno jde. Každý zastupitel a člen komise má své civilní zaměstnání, takže nejsem nijak výjimečný.“

Naše povídání začíná slovy z osobního života o tom, že jeho pradědeček v Ostravě od šestnácti let kopal uhlí, a on sám se od šestnácti pravidelně začal objevovat na ostravských jevištích. Veškeré vzdělání získal v Ostravě, tedy od školky na ulici Poděbradova, přes Základní školu na ulici Ostrčilova až po Janáčkovu konzervatoř. První zkušenosti s komunální politikou nabyl v zastupitelstvu Moravské Ostravy a Přívozu. Pak si dal na čas pauzu a v roce 2014 přijal nabídku kandidovat do Zastupitelstva města Ostravy za hnutí Ostravak. „Hnutí Ostravak mi přišlo jako ideální a potřebné v komunální politice z hlediska různorodé odbornosti svých zástupců. Příkladem mohou být docentka Vozňáková s praxí vysokoškolského pedagoga v oboru ekonomie, Michal Mariánek pracující celý život v sociální oblasti, doktor práv, podnikatel a zkušený developer Lukáš Semerák, stejně tak jako docent Jančík, odborník na ekologii či doktor Málek primář z ostravské nemocnice. Všichni zmínění, ale i ostatní kolegové nejen svým vzděláním, ale také zkušenostmi z komunální politiky mají co nabídnout,“ říká Vladimír Polák.

V současné době působí Vladimír Polák, kterého většina Ostravanů zná jako herce, jako zastupitel města Ostravy, dále jako předseda kulturní komise a člen komise Muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické. Na dotaz, jak lze vše skloubit a stihnout říká. „Některé dny jsou hektičtější, ale když se chce, všechno jde. Každý zastupitel a člen komise má své civilní zaměstnání, takže nejsem nijak výjimečný.“

Druhým úhlem pohledu jsou tzv. tvrdé investice do kultury. Zde se názory zastupitelů různí z hlediska priorit. „Ostrava ztratila možnost velkého projektu multižánrového centra, u jehož zrodu jsme jako hnutí stáli. Mělo se jednat o místo pro realizaci kreativních lidí z různých oblastí umění. Projekt, který měl být v sousedství rekonstruovaných Jatek, by doplňoval možnost zkulturnění oblasti Stodolní ulice, byl však současným vedením města odmítnut,“ uvádí Polák. Největší investicí v oblasti kultury je bezesporu koncertní sál pro Janáčkovu filharmonii. „Bohužel realizace je finančně tak nákladná, že město bez pomoci státu a kraje ji samo nemůže financovat. Výběr návrhu Stevena Holla proběhl v době předcovidové a v době před krizí vzniklou následkem ruského vpádu na Ukrajinu. Následky inflace a všeobecného nárůstu stavebních prací tímto dostanou další ránu a dokončení realizace tak náročného projektu nebude snadná. Pokud v této věci výrazně nepomůže stát, nedokázal bych koncertní sál vzít jako další argument v prohloubení zadluženosti města,“ doplňuje V. Polák.

Vladimír Polák si je vědom nutnosti hledat v oblasti kultury i prostředky, které je nutné optimalizovat. „Pakliže existují projekty, kdy podpora města jsou jedna koruna a dalších devět projektů získá vícezdrojovým financováním, pak existence obchodních společností města, jedním slovem kulturáky, v režimu hlavní náplně v pronájmu prostor a pouhým přeprodáváním kulturních produktů uměleckých agentur nedosahují takové efektivity. A tam kde soukromý či nezávislý sektor v oblasti kultury funguje, není potřeba subvencovat a vytvářet konkurenci. Oblast kultury, stejně jako jiné oblasti, se vyvíjí. Před třiceti lety bylo místo pro kulturu pouze městský kulturák a divadlo zřízené městem. Dnes existuje řada nezávislých klubů a celoročních projektů,“ končí naše povídání Vladimír Polák.

Sdílejte článek