Zpět 12/06/2023

V Ostravě byla dokončena stavba unikátní lávky přes Ostravici

Nejen Ostravané budou moci využít zcela novou a výjimečnou lávku, která překlenula Ostravici. Stavba s názvem „Cyklopropojení centra s DOV“ započala v dubnu 2022 a dokončena byla v květnu letošního roku. Nová komunikace pro pěší i cyklisty nabízí ideální spojení centra města s národní kulturní památkou Dolní oblast Vítkovice a je pokračováním stávající cyklostezky „E,“ vedené po pravém břehu řeky.

Území, přes které je nové pěší a cyklistické propojení vedeno, je charakteristické svojí industriální minulostí. Kromě řeky, jejíž tok je veden v regulovaném řečišti, se v území nachází soustava železničních kolejí a dalších staveb. Lávka byla vybudována dle architektonického návrhu Josefa Pleskota a statika Vladimíra Janaty. Pleskot patří k předním českým architektům s mezinárodním renomé. Jeho rukopis nesou i další originální stavby ve městě. Zhotovitelem nové lávky přes Ostravici byla společnost FIRESTA – Fišer, rekonstrukce stavby a. s., a firma EXCON. Náklady na výstavbu lávky přesáhly 103 milionů korun bez DPH.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/v-ostrave-byla-dokoncena-stavba-unikatni-lavky-pres-ostravici

Sdílejte článek