Zpět 11/02/2019

U HVĚZDÁRNY VZNIKNE BĚŽECKÝ OKRUH

zdroj: www.ostrava.cz V Porubském lese poblíž planetária zřídí město Ostrava běžecký okruh dlouhý 900 metrů. Vybaví jej prvky pro cvičení a protažení a dalším mobiliářem.  

Okruh se bude s maximální ohleduplností vyhýbat vzrostlým dřevinám. Povrchovou vrstvu bude tvořit směs pilin a písku s podkladem pro odvodnění, zvýšené obruby budou z modřínového dřeva. Toto řešení eliminuje riziko poškození kořenového systému.

Modřínové dřevo je použito i pro výrobu mobiliáře a drobných prvků sloužících ke cvičení a protažení. Návštěvníci lokality budou mít k dispozici ručkovadlo, pět hrazd, čtyři fitness lavice, pět různých druhů překážek, lavičky a na rovném povrchu bude vyznačena trasa pro tzv. člunkový běh – v desetimetrových úsecích budou osazeny kolíky pro změnu směru. Běžci tak budou moci testovat explozivní běžeckou rychlost a svou hbitost.

Podoba a funkčnost běžeckého okruhu byla od začátku konzultována s ostravskou tělovýchovnou jednotou Liga stovkařů, protože jejich členové lokalitu znají, běhají tam a cvičí. Běžecký okruh a cvičební prvky budou využívány nejen jimi, ale záměr je nalákat i amatérské sportovce a děti ze škol z nejbližšího okolí.

Trasu a mobiliář doplní panely s informace o použití jednotlivých cvičebních prvků a tzv. patníky, které budou umístěny podél okruhu a budou udávat hodnotu uběhnutých metrů.

I přesto, že nový běžecký okruh je součástí lesa, byly nad rámec povinností posouzeny větší dřeviny v trase okruhu. Dohromady se jednalo o 480 stromů. Pokáceno bude 74 stromů, přičemž u 45 z nich je to ze zdravotních důvodů – jedná se o stromy uschlé, s narušeným kmenem, s dutinou, apod. Ke kácení tohoto typu dřevin by došlo i bez ohledu na postavení běžecké trasy.

Návrh běžeckého okruhu je vytvořen s ohledem na charakter lesního prostředí tak, aby působil přirozeně a zároveň naplňoval rekreační funkci území. Rozpočtové náklady projektu, který se bude realizovat na území dvou obvodů – Poruba a Krásné Pole, činí 8,75 milionu korun s DPH.

 

 

Sdílejte článek