Zpět 14/09/2022

Tomáš Málek, primář ARO ve Vítkovické nemocnici a předseda hnutí Ostravak

Lékař, který 30 let pracuje v ostravských nemocnicích, velkou část své kariéry pracoval také na Záchranné službě.

A právě díky záchrance zná Ostravu jako svoje boty. Místa, ale hlavně lidi. Lidem pomáhá rád a baví ho to, takže profese lékaře mu, jak sám říká, prostě sedí. Před 12 lety vstoupil do komunální politiky vlastně ze stejných důvodů. Chtěl jen trochu pomoci. Jako občan nejprve působil od roku 2009 v občanském sdružení “Žijeme ve městě – Naše Ostrava”. Snaha tohoto sdružení pozitivně ovlivňovat politické struktury radnice však většinou narážela na zeď mlčení a nezájmu. Členové sdružení postupně poodhalovali velké množství problémů, jimiž naše město trpí. Zdálo se jim, že tehdejší vedení města upřednostňuje vlastní politické a osobní zájmy nad zájmy občanů. Jediným demokratickým způsobem, jak to změnit, bylo ucházet se o důvěru voličů v řádných volbách a nabídnout jim své myšlenky, názory a informovat je o tom, jak je město spravováno a nabídnout jim k realizaci svoji představu o vedení města. Proto založili v červenci 2010 politické hnutí Ostravak.

„Cítím spoluzodpovědnost za stav místa, ve kterém bydlím. Přál bych si, aby tuto starost o věci kolem sebe mělo co nejvíce lidí. Aby se přidali a snažili se změnit věci k lepšímu. Alespoň tou měrou, na kterou sami stačí,“ říká Tomáš Málek. A doplňuje, že to vůbec nemusí být málo, když děláte věci, o kterých jste přesvědčeni, že jsou správné. Zapojit se, přijít se svou trochou do mlýna, je vlastně úplná maličkost. „Chtěli jsme pro lidi vytvořit platformu, kde můžou uplatnit svoje nápady a připomínky k chodu města. Aby věděli, že se na nás mohou kdykoli obrátit a my jim budeme naslouchat, a to se podařilo!“ uvádí Málek.

Jeho zájmem je především zdravotnictví, pořádek a životního prostředí. “Mrzí mne, že spolu ostravské nemocnice více nespolupracují, je třeba zásadně koordinovat jejich spolupráci. Běžný občan neřeší, komu nemocnice patří. Tak schválně: víte, že Fakultní nemocnice Ostrava patří státu, Městská nemocnice na Fifejdách městu Ostrava a Vítkovická nemocnice je soukromý subjekt? K tomu ještě Záchranná služba je krajská, pak jsou tu pohotovosti, zubaři i praktičtí lékaři. Ty všechny chce mít občan Ostravy za zády, až je bude potřebovat. Město se musí zasadit svou vahou, aby všechny tyto služby co nejlépe spolupracovaly, byly dostupné, organizačně koordinované a pokud možno co nejkvalitnější,“ dodává Tomáš Málek.

Podle hnutí Ostravak se město dlouho chovalo k fifejdské nemocnici macešsky. Nemocnice je podfinancována a v mnohém zastaralá. “V minulém volebním období jsme se zasadili o vznik generelu, jakéhosi komplexního plánu na celkovou systémovou modernizaci této nemocnice a vytvoření fondu, ze kterého se bude tato modernizace financovat. Realizace tohoto plánu se však významně opožďuje a to snižuje konkurenceschopnost nemocnice,” informuje Málek.

Se zdravím souvisí i kvalita ovduší v našem městě. I zde Tomáš Málek hájí zájmy občanů a ostře vystupoval proti rozšíření provozu spalovny nebezpečného odpadu v katastru města Ostravy. “Už tak náš region trpí zhoršenou kvalitou ovzduší po většinu roku a přesto stát rozšíření tohoto emisního zdroje povolil,” nelíbí se mu. Problémem je i zdejší koksovna, která sice přináší pracovní příležitosti, ale stojí uprostřed města a její provoz by měl být pod soustavným, nestranným a nekompromisním dohledem orgánů ochrany životního prostředí. “Ke zlepšení životního prostředí však můžeme drobnými krůčky přispívat i my občané, stejně jako regionální politici,“ doplňuje Málek a chce dál vytvářet tlak na odpovědné instituce.

Hnutí Ostravak se pravidelně zapojuje do veřejných úklidů, některé i samo organizuje v průběhu celého roku, stejně tak jako zavedli pravidelné čištění ulic od prachu.

K životnímu prostředí ale také patří i pěkný vzhled našeho okolí, zeleň a upravené záhony. Kultivovaný a kulturní veřejný prostor, kde se občan cítí bezpečně a komfortně. „V takovém městě chci žít a budu pro to dělat všechno, co budu moci,“ ukončil naše povídání Tomáš Málek, který kandiduje do Zastupitelstva statutárního města Ostrava za hnutí Ostravak.

Sdílejte článek